Konieczność przestrzegania higieny rąk w szklarni

Konieczność przestrzegania higieny rąk w szklarni

Higiena osobista w ostatnich latach staje się coraz ważniejszą kwestią w sektorze ogrodnictwa szklarniowego. Najważniejszą rzeczą jest w końcu trzymanie z dala niepożądanych mikroorganizmów. Aby można było to realizować, niezbędny jest wyraźny protokół higieny rąk.

Sektor upraw szklarniowych ma coraz częściej do czynienia z bakteriami, wirusami i grzybami, które mogą powodować choroby roślin. Wystąpienie choroby w szklarni wiąże się z poważnymi skutkami handlowymi, a co za tym idzie – również finansowymi. Pozbycie się chorób ze szklarni wiąże się bowiem z wysokimi kosztami. W większości przypadków nie jest nawet możliwe skuteczne ich zwalczenie. Oznacza to koniec Państwa upraw, a to jest oczywiście fatalną sytuacją dla przedsiębiorstwa.

Skażenie za pośrednictwem ludzi, materiałów i wody

Bakterie i wirusy mogą dostawać się do szklarni za pośrednictwem ludzi, materiałów, np. skrzynek, a także rozpylanej wody. Aby temu zapobiegać, mogą Państwo podejmować różne środki higieniczne. W grę wchodzi tutaj np. oczyszczanie wody, której używa się w szklarni, czyszczenie wprowadzanych do środka pojemników (lub skrzynek, w których produkty są przewożone i składowane), a także dbanie o prawidłową higienę osobistą pracowników i gości.

Higiena rąk

Ważnym elementem higieny osobistej w sektorze upraw szklarniowych jest higiena rąk. Ręce pracowników mają przecież regularnie kontakt z roślinami. Mają oni obowiązek mycia rąk ciepłą wodą i mydłem w płynie w momencie wejścia do zakładu oraz w chwili wyjścia. Ważne jest również mycie rąk przed i po wejściu do poszczególnych stref zakładu – szklarni, stołówki czy toalety.

Jeśli korzystają Państwo z kołowrotu, który otwiera się dopiero po umyciu rąk, prawidłowa higiena rąk jest zagwarantowana. Jeśli nie mają Państwo kołowrotu, ważne jest, aby Państwa pracownicy wykazywali odpowiednią dyscyplinę w zakresie prawidłowego mycia rąk. Szczególne ważne jest to, aby mieli oni świadomość znaczenia prawidłowej higieny rąk, a także ewentualnych skutków sytuacji, w której nieodpowiednie umycie rąk powoduje ryzyko dostania się bakterii i wirusów do szklarni.

Dezynfekcja rąk

Ręce po umyciu należy zdezynfekować przy użyciu odpowiedniego środka dezynfekcyjnego. Bakterie i wirusy na skórze człowieka są eliminowane przy użyciu środka dezynfekcyjnego na bazie alkoholu. Na potrzeby eliminacji wirusów występujących wśród roślin konieczne jest zastosowanie specjalnych środków dezynfekcyjnych. W przypadku właściwego doboru środka dezynfekcyjnego mogą Państwo zapobiegać występowaniu chorób roślin, takich jak Clavibacter.

Selektor higieny

uruchomisz narzędzie do wyboru opcji higieny

Chcą Państwo również spełniać wymogi certyfikacji Global GAP? Zastosowanie śluzy higienicznej może być ważnym krokiem do osiągnięcia tego celu. Chcą Państwo dowiedzieć się, jaki podział śluzy higienicznej jest odpowiedni dla Państwa przedsiębiorstwa? Zachęcamy do skorzystania z Selektora higieny. W pięciu krokach szybko i łatwo zobaczą Państwo, jakie wymogi powinna spełniać Państwa śluza higieniczna, a także od razu otrzymają Państwo niezobowiązującą ofertę „szytą na miarę”.

Uruchom Selektor Higieny

Jannes Voss

Zapisz się na nasz miesięczny newsletter

Team image
Zapisz się