De noodzaak van handenhygiëne binnen de glastuinbouw

handenhygiëne horticultuur

Persoonlijke hygiëne is de laatste jaren een steeds belangrijker aandachtspunt geworden binnen de glastuinbouw. Het is immers van het grootste belang ongewenste micro-organismen buiten de deur te houden. Om dit te realiseren is een duidelijk protocol op het gebied van handenhygiëne onmisbaar.

De glastuinbouw heeft meer en meer te maken met het gevaar van bacteriën, virussen en schimmels die ziektes kunnen veroorzaken in gewassen. Het hebben van een ziekte in de kas heeft grote commerciële en daarmee financiële gevolgen. Het bestrijden van een ziekte in de kas brengt namelijk hoge kosten met zich mee. In de meeste gevallen is het zelfs niet eens mogelijk een ziekte succesvol te bestrijden. Dat betekent het einde van uw teelt en dit is vanzelfsprekend funest voor u als ondernemer.

Besmetting via mens, materiaal en water

Bacteriën en virussen kunnen een kas binnenkomen via de mens, via materialen zoals fusten en via het sproeiwater. Om dit te voorkomen kunt u verschillende hygiënemaatregelen nemen. Denk aan het zuiveren van het water dat in de kas wordt gebruikt, het reinigen van de binnenkomende fusten (oftewel de kratten waarin de producten worden vervoerd en opgeslagen) en goede persoonlijke hygiëne van de medewerkers en bezoekers.

Handenhygiëne

Belangrijk onderdeel van persoonlijke hygiëne in de kassenbouw is de handhygiëne. Medewerkers komen immers veelvuldig met hun handen in contact met de gewassen. Zij dienen bij aankomst op het bedrijf en bij vertrek hun handen te wassen met warm water en vloeibare zeep. Ook is het belangrijk tussen de verschillende bedrijfsgedeeltes – de kas, kantine en het toilet – de handen voor en na betreding te wassen.

Indien u gebruik maakt van een tourniquet dat pas opengaat indien de handen zijn gewassen, is een goede handhygiëne gewaarborgd. Heeft u geen tourniquet, dan is het belangrijk dat uw medewerkers voldoende discipline hebben om de handen goed te wassen. Het is dan bijzonder belangrijk dat zij bewust zijn van het belang van een goede handhygiëne en ook van de mogelijke gevolgen wanneer de handen niet goed worden gewassen en bacteriën en virussen daardoor een kans krijgen de kassen binnen te komen.

Handendesinfectie

Na het handen wassen moeten de handen worden gedesinfecteerd met het juiste handendesinfectiemiddel. Bacteriën en virussen op de huid van mensen worden afgedood met een alcoholhoudend desinfectiemiddel. Voor het afdoden van plantenvirussen zijn specifieke desinfectiemiddelen noodzakelijk. Bij de juiste keuze van desinfectiemiddel kunt u plantenziektes zoals de Clavibacter zo veel mogelijk buiten de deur houden.

Hygiëne scan


Hygiëne Selector

Wilt u weten welke indeling van een hygiënesluis past bij uw onderneming? Vul dan de Hygiëne Selector in. In vijf stappen wordt snel en eenvoudig inzichtelijk gemaakt waar uw hygiënesluis aan dient te voldoen, direct gevolgd door een vrijblijvend advies op maat.

Vul de Hygiëne Selector in

Jannes Voss

Informatie aanvragen

Team image
Informatie aanvragen