Rosnące znaczenie klientów w branży spożywczej

Rosnące znaczenie klientów w branży spożywczej

W ostatnich latach producenci i dostawcy coraz bardziej muszą się liczyć z klientami i ich wymaganiami. Duże sieci sprzedaży detalicznej w kolejnych krajach łączą siły w walce o podniesienie poziomu bezpieczeństwa żywności. Kierując się tymi założeniami, opracowują własne restrykcyjne standardy żywności i wymagają ich przestrzegania przez dostawców. Duże sieci sprzedaży detalicznej mają razem duży udział w rynku, dlatego też dyktują warunki dostawcom. Tym bardziej firmy z branży spożywczej zajmujące się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności muszą dbać o jej bezpieczeństwo i uzyskiwać odpowiednie certyfikaty.

Globalna Inicjatywa ds. Bezpieczeństwa Żywności

Duża grupa sprzedawców detalicznych z całego świata współdziała, aby podnieść poziom bezpieczeństwa żywności. Z ich połączonych sił powstała Globalna Inicjatywa ds. Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Safety Initiative — GFSI). GFSI:

  • Ustanawia i implementuje normy bezpieczeństwa żywności we współpracy z wiodącymi światowymi producentami.
  • Opracowuje system wczesnego ostrzegania.
  • Stara się zwiększyć świadomość klientów.
  • Wzywa rząd do zintensyfikowania działań w tym zakresie.

Uznawane standardy bezpieczeństwa żywności

GFSI uznaje cztery standardy bezpieczeństwa żywności. Są to: Norma techniczna BRC (wydanie 3), Holenderskie wytyczne HACCP (wrzesień 2002 r.), EFSIS oraz Międzynarodowy Standard Żywności (International Food Standard — IFS). Dostawcy dużych sprzedawców detalicznych, zwłaszcza supermarketów, muszą wyraźnie gwarantować bezpieczeństwo żywności zgodnie z jednym z powyższych standardów. Supermarkety i inni sprzedawcy detaliczni sami decydują, które standardy mają spełniać ich dostawcy. Supermarkety w różnych krajach Europy połączyły się, aby same wybrać swoje standardy. Na przykład:

  • Duże brytyjskie supermarkety (Tesco, Safeway, Somerfield i Sainsbury’s) wybrały BRC. Razem ustalają wymagania wobec dostawców produktów żywnościowych. Te wymagania zawarto w Standardzie Żywności BRC. Taki certyfikat oznacza, że dany producent spełnia jednocześnie wszystkie wymagania nałożone przez brytyjskie supermarkety.
  • IFS to standard wyznaczony przez niemiecką organizację branżową dystrybutorów żywności (HDE). Do tworzenia standardu włączyło się francuskie stowarzyszenie handlu detalicznego FCS, a także włoskie ANCC, ANCD i Federdistribuzione. Ten standard opracowano na podstawie BRC.

Duże sieci supermarketów nakładają na dostawców coraz większe wymagania

Jak wspomniano wyżej, duże sieci supermarketów nakładają na dostawców coraz bardziej restrykcyjne wymagania. Wykorzystują do tego swoją dominację w branży, np. w Holandii, gdzie ich udział w rynku jest znaczący. Supermarkety przykładają również wagę do zwiększenia higieny. Im większa higiena postępowania z produktem na początku łańcucha żywnościowego, tym dłuższy okres przydatności i wyższe bezpieczeństwo żywności. Supermarkety zawierają też umowy z organizacjami zajmującymi się ekologią, takimi jak Greenpeace, i chcą spełniać ich warunki, aby budować pozytywny obraz wśród klientów. Dlatego właśnie wymagają dużo również od swoich dostawców.

Firmy z branży spożywczej muszą nie tylko zachowywać zgodność z prawem i przepisami, takimi jak wytyczne HACCP, ale też muszą być świadome warunków i niezbędnych certyfikatów, ustanawianych i wymaganych przez supermarkety. Dostawca, który nie spełnia tych wymagań, ryzykuje znaczny spadek sprzedaży.

Więcej informacji

Zadbaj o spełnienie wymagań HACCP i ISO 22000

Potrzebujesz więcej informacji na temat coraz bardziej restrykcyjnych wymagań nakładanych na dostawców przez klientów? Chcesz się dowiedzieć więcej o wytycznych HACCP i ISO 22000, aby działać zgodnie z nimi? Pobierz białą księgę „Organizowanie bezpiecznego procesu higienizacji żywności”, która zawiera wszystkie potrzebne informacje.

Więcej informacji

Jannes Voss
Team image
Skontaktuj się z naszymi specjalistami