Toenemende macht van afnemers in de voedingsmiddelenindustrie

HACCP richtlijnen voedingsmiddelenindustrie

De laatste jaren hebben voedingsmiddelenproducenten en -leveranciers te maken met toenemende macht vanuit afnemers. In steeds meer landen verenigen grote retailers zich om samen te werken aan het verbeteren van de voedselveiligheid. Op basis daarvan komen zij met eigen voedingsmiddelen standaarden waarbij zij strenge eisen opleggen aan hun leveranciers. Doordat de grote retailers samen een groot marktaandeel hebben ze een sterke machtspositie richting de leveranciers. Voor bedrijven die levensmiddelen produceren, verwerken of distribueren des te meer reden om voedselveilig te werk te gaan en te zorgen voor de benodigde certificeringen.

Global Food Safety Initiative

Internationaal werkt een groot aantal retailers samen aan verbetering van de voedselveiligheid. Zij hebben zich verenigd in het Global Food Safety Initiative (GFSI). Het GFSI:

  • Verzorgt, in samenwerking met de belangrijkste producenten ter wereld, de vaststelling en implementatie van de voedselveiligheidsnormen.
  • Werkt aan de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem.
  • Streeft naar meer voorlichting voor de consument.
  • Dringt aan op meer activiteit vanuit de overheid op dit gebied.

Erkende voedselveiligheidstandaarden

Het GFSI erkent vier voedselveiligheidstandaarden. Dit zijn de BRC Technical Standard (Issue 3), De Nederlandse HACCP (sept. 2002), EFSIS en de International Food Standard (IFS). Leveranciers die leveren aan grote retailers, waaronder met name supermarkten, dienen de voedselveiligheid aantoonbaar te borgen volgens één van bovengenoemde standaarden. Supermarkten en andere retailers mogen zelf bepalen welke standaarden zij van hun leveranciers vragen. In verschillende Europese landen verenigen supermarkten zich om komen zelf met een standaard. Bijvoorbeeld:

  • Grote Britse supermarkten (Tesco, Safeway, Somerfield & Sainsbury) hebben zich verenigd in het BRC. Samen stellen ze eisen aan leveranciers van levensmiddelen. Deze eisen zijn verwerkt in het BRC Food Standard. Met een dergelijk certificaat voldoet een producent in één keer aan alle eisen die de Britse supermarkten stellen.
  • IFS is een standaard welke is opgesteld door de Duitse brancheorganisatie van distributeurs van voedingsmiddelen (HDE). De Franse retail-brancheorganisatie FCS heeft zich hierbij aangesloten, evenals de Italiaanse ANCC, ANCD en Federdistribuzione die de norm ook steunen. De norm is ontwikkeld op basis van BRC.

Grote supermarktketens eisen steeds meer van leveranciers

Zoals eerder in dit artikel te lezen is worden er door grote supermarktketens steeds strengere eisen gesteld aan leveranciers. Zij kunnen die eis opleggen vanwege hun sterke machtspositie; bijvoorbeeld in Nederland hebben supermarkten een groot marktaandeel. Daarnaast hebben supermarkten belang bij meer hygiëne. Hoe hygiënischer een product in het begin van de voedselketen wordt behandeld, des te hoger de shelflife is en des te beter het is voor de voedselveiligheid. Verder maken supermarkten afspraken met milieuorganisaties, zoals Greenpeace, en willen die graag nakomen om zo ook weer in een positief daglicht te komen richting de consument. Allemaal redenen om leveranciers hun wil op te leggen.

Wanneer je als bedrijf operationeel bent in de voedingsmiddelenbranche is het niet alleen zaak om vanuit wet- en regelgeving te voldoen aan verplichtingen, zoals HACCP-richtlijnen, maar is het ook steeds meer van belang om op de hoogte te zijn van de eisen en certificeringen die supermarkten stellen en vragen. Voldoe je hier als leverancier immers niet aan, dan zal dit sterke impact hebben op de afzet.

Meer informatie

Download de whitepaper

Wilt u meer weten over de toenemende eisen die afnemers stellen aan leveranciers? En wilt u meer informatie over HACCP en ISO 22000 richtlijnen om daarop te kunnen acteren? Download dan onze whitepaper ‘Het inrichten van een voedselveilig hygiëneproces’. Daarin vertellen we u er alles over.

Meer informatie

Jannes Voss
Team image
Neem contact op met onze experts