IFS Food versie 8: De belangrijkste veranderingen op een rijtje

IFS Food Versie 8 introduceert zeven significante veranderingen die van invloed zijn op voedselproductiebedrijven. De nieuwe standaard, die op 18 april 2023 is gepubliceerd, stelt bedrijven in staat audits volgens de nieuwe versie uit te voeren vanaf 1 oktober 2023, met een verplichting om dit vanaf 1 januari 2024 te doen.

7 Aanpassingen in IFS Food Versie 8

  1. Strengere eisen met betrekking tot voedselveiligheidscultuur, waarbij bedrijven nu minimaal doelstellingen moeten vaststellen voor communicatie over het voedselveiligheidsbeleid, training, feedback van medewerkers over voedselveiligheid en het meten van prestaties op dit gebied.

  2. Het naleven van klantafspraken wordt een essentiële knock-out eis, met name voor afspraken met betrekking tot recepturen, proces-technische afspraken, monitoringsplannen en afspraken over verpakkingen en labels.

  3. Verhoogde eisen voor crisismanagement, waarbij het toewijzen van verantwoordelijkheden, training van betrokkenen en het communicatieplan nu cruciale elementen zijn geworden.

  4. Alle onderwerpen in de standaard moeten minstens elke 12 maanden aan bod komen tijdens interne audits, met de mogelijkheid om afhankelijk van het risico vaker interne audits uit te voeren.
  5. Aanpassingen aan het basisvoorwaardenprogramma volgens de huidige versie van de General Principles of Food Hygiene van de Codex Alimentarius uit 2020.

  6. De B-score wordt opnieuw als afwijking beschouwd in het auditprotocol, en de hoofdstukindeling van de standaarden is nu meer gestructureerd.

  7. Het IFS-certificaat geeft nu met een ster aan of een audit onaangekondigd heeft plaatsgevonden, en er is de mogelijkheid om herkomstvermeldingen als disclaimer op het certificaat op te nemen.

Download de whitepaper 'Checklist persoonlijke hygiëne'

Wilt u meer weten over welke maatregelen u moet treffen op het gebied van persoonlijke hygiëne om in aanmerking te komen voor een hygiënecertificaat zoals IFS? Download dan onze whitepaper ‘Checklist persoonlijke hygiëne’.

Meer informatie

 

Maarten de Geus

Informatie aanvragen

Team image
Informatie aanvragen