Bezpieczeństwo żywności i higiena osobista

Bezpieczeństwo żywności i higiena osobista

W Holandii i innych krajach europejskich przetwórstwo żywności podlega restrykcyjnym przepisom. Zachowanie bezpieczeństwa żywności jest ważne przede wszystkim dla konsumentów, ale też dla gospodarki. W branży spożywczej każda firma sporządza własny plan, w którym podaje wytyczne. Wymaga to wizji, polityki i zasobów biznesowych. Wymaga to również poczucia odpowiedzialności i podejmowania odpowiednich działań ze strony pracowników, aby gwarantować wykonywanie tego planu.

HACCP

Wytyczne dotyczące higieny osobistej są oparte na planie HACCP lub kodeksie higieny obowiązującym dla danego sektora. Taki plan nakreśla w postaci praktycznych zasad wszystkie zobowiązania prawne i dodatkowe punkty bezpieczeństwa żywności. Każda firma i organizacja, która ma do czynienia z żywnością, ma obowiązek stworzenia i wdrożenia takiego planu. Kodeks higieny zawiera różne istotne punkty, takie jak:

  • Zarządzanie procesem
  • Wyposażenie obiektów i sprzętu
  • Zaopatrzenie w wodę
  • Higiena środowiskowa
  • Czyszczenie i dezynfekcja
  • Kontrola szkodników
  • Higiena osobista
  • Szkolenie i rozwój personelu

Higiena osobista wymaga zaangażowania ze strony firmy i samych pracowników. Jeśli chodzi o ułatwienia dla pracowników, dostępne są różne rozwiązania, zarówno dla małych firm, jak i dużych międzynarodowych korporacji.

Umowy i informacje

Dobra polityka opiera się na czytelnej wizji. Wizja bezpieczeństwa żywności zwykle pochodzi od kadry zarządzającej. Jej przełożenie na politykę zazwyczaj ma miejsce wśród głównego zarządu firmy. Menedżer ds. jakości kształtuje i monitoruje politykę. Jednakże zapewnienie, że wszyscy pracownicy pracują zgodnie z zasadami, wymaga czegoś więcej. Ważne jest zaangażowanie personelu. Wyjaśnianie zasad i zawieranie wzajemnych umów to dobry krok na początek.
Pracownicy mogą odpowiadać za higienę osobistą tylko, gdy rozumieją ją w szerszym kontekście. Do spójnej implementacji polityki przyczynia się dobre poinformowanie i szkolenie. Pracownicy mają też możliwość dostarczania krytycznej informacji zwrotnej, która może się okazać niezwykle cenna, ponieważ zasady spisane na papierze nie zawsze sprawdzają się w praktyce. Pozwól pracownikom współuczestniczyć w procesie. Niech HACCP będzie projektem realizowanym wspólnie.

Higiena osobista w praktyce

Higiena osobista to nie tylko mycie rąk po obiedzie czy przerwie na papierosa. Przy użyciu odpowiedniego sprzętu i konfiguracji staje się ona integralną częścią obiegu pracy. Elpress ma ponad 40 lat doświadczenia w dziedzinie rozwiązań do higieny osobistej. Razem z tobą analizujemy, co jest potrzebne i jak to możemy zastosować, aby zapewnić, że pracownicy używają tego w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie. Ponadto wierzymy, że w zachowaniu higieny ważne jest, aby poszczególne kroki były wykonywane możliwie bez opóźnień. Przerwy i wymiana zmiany roboczej muszą się odbywać tak płynnie, jak to możliwe, przy zachowaniu higieny osobistej.

Więcej informacji o higienie osobistej?

Praktyczne wyposażenie pomagające spełnić wymagania HACCP

Czy chcesz poznać możliwości w sferze higieny osobistej, które pozwolą na realizowanie wytycznych HACCP? Pobierz poręczną białą księgę: „Higiena osobista w ramach HACCP”.

Więcej informacji

 

Milou Heetkamp

Zadaj pytanie

Team image
Zadaj pytanie