Voedselveiligheid en persoonlijke hygiëne

Voedselveiligheid en persoonlijke hygiëne

In Nederland en andere Europese landen gelden strikte wetten ten aanzien van voedselverwerking. Het handhaven van de voedselveiligheid is belangrijk voor in eerste instantie de consument en ook voor de economie. Binnen de voedingsmiddelenindustrie wordt per bedrijf een eigen plan opgesteld waarin de richtlijnen vastliggen. Dit vraagt om visie, beleid en middelen van een bedrijf. Tevens is er verantwoordelijkheidsgevoel en juist handelen van werknemers nodig, om het plan te waarborgen.

HACCP

De richtlijnen voor persoonlijke hygiëne komen uit het HACCP-plan, of een hygiënecode opgesteld voor een specifieke branche. In dit plan worden alle wettelijke verplichtingen en aanvullende punten ten behoeve van de voedselveiligheid uiteengezet in praktische voorschriften. Ieder bedrijf of organisatie die werkt met voedingsmiddelen is verplicht een dergelijk plan op te zetten en er beleid op te voeren. Er worden verschillende focusgebieden opgenomen in een hygiënecode, zoals:

  • Procesbeheersing
  • Inrichting van voorzieningen en apparatuur
  • Watervoorzieningen
  • Milieuhygiëne
  • Reiniging en desinfectie
  • Plaagdierenbestrijding
  • Persoonlijke hygiëne
  • Opleiding en training personeel

Persoonlijke hygiëne vraagt om de nodige inzet van zowel het bedrijf als haar medewerkers. Ten aanzien van de facilitering voor medewerkers zijn er verschillende oplossingen voor kleinere bedrijven tot aan de grote multinationals.

Afspraken en voorlichten

De basis van goed beleid is een duidelijke visie. De visie op voedselveiligheid komt vaak vanuit een management team, ook het omzetten naar beleid licht vaak bij de top van een bedrijf. Een kwaliteitsmanager geeft vorm aan het beleid en bewaakt deze. Toch is er meer nodig om alle werknemers volgens de voorschriften te laten werken. Het betrekken van het personeel is belangrijk. Regels toelichten en samen afspraken maken is een mooie eerste stap. Medewerkers kunnen pas verantwoordelijkheid dragen over de persoonlijke hygiëne als het grotere plaatje duidelijk is. Voorlichting en training draagt bij aan een consequente uitvoering van het beleid. Er is dan ook ruimte voor kritische feedback, hetgeen heel waardevol kan zijn. Dat wat op papier is bedacht, werkt niet altijd goed in de praktijk. Laat medewerkers meedenken en maak HACCP tot een gezamenlijk gedragen project.

Persoonlijke hygiëne in de praktijk

De persoonlijke hygiëne gaan verder dan even handen wassen na de lunch of een rookpauze. Met de juiste apparatuur en opstelling wordt het een integraal onderdeel van de workflow. Elpress heeft al meer dan 40 jaar ervaring met toepassingen voor persoonlijke hygiëne. Samen met u kijken we naar wat nodig is en hoe we dit zo kunnen inzetten dat werknemers het op de juiste manier en op het juiste tijdstip gebruiken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat dergelijke hygiënestappen voor minimaal oponthoud zorgen. Pauzes en wisselingen van diensten moeten zo soepel mogelijk verlopen, met waarborging van de persoonlijke hygiëne.

Meer informatie over persoonlijke hygiëne?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van persoonlijke hygiëne om zo te kunnen voldoen aan HACCP-richtlijnen? Download dan onze handige whitepaper: 'Persoonlijk hygiëne binnen HACCP'. 

Persoonlijke hygiëne binnen de voedingsmiddelenindustrie

 Meer informatie

Milou Heetkamp

Informatie aanvragen

Team image
Informatie aanvragen