Higiena rąk według standardu IFS Food

Higiena rąk według standardu IFS Food

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności (International Food Standard), znany również pod nazwami IFS i IFS Food, jest ogólnoświatowym standardem bezpieczeństwa żywności, który został opracowany przez HDE, niemiecką organizację branżową dystrybutorów żywności. Sieci supermarketów i inni detaliści coraz częściej wymagają, aby ich dostawcy posiadali ten certyfikat, potwierdzający przestrzeganie zasad higieny.

W przypadku przedsiębiorstw branży spożywczej odpowiednia higiena rąk jest oczywiście ważnym elementem higieny osobistej. IFS wyznacza różne dotyczące tego zakresu kryteria, które są sprawdzane za pomocą audytów. Aby uzyskać certyfikat IFS, przedsiębiorstwo musi spełniać następujące kryteria:

Właściwe urządzenia sanitarne do higieny rąk

Według IFS, urządzenia sanitarne do higieny rąk muszą obejmować przynajmniej:

Oczywiście toalety muszą również być wyposażone w odpowiednie urządzenia do mycia rąk.

Dodane wymagania IFS dotyczące pomieszczeń o wysokiej ostrożności

W przypadku przetwarzania szczególnie nietrwałej żywności produktów w strefie produkcji, IFS nakłada dodatkowe wymagania w zakresie higieny rąk:

  • Krany bezdotykowe, które można włączać za pomocą elektronicznego czujnika lub mechanizmu sterowanego kolanem.
  • Dezynfekcja rąk, najlepiej bezdotykowa, przy użyciu cylindrycznych wnęk dezynfekcyjnych.
  • Znaki i piktogramy, które podkreślają wymóg higieny rąk.
  • Pojemniki na odpady, które można otwierać bez użycia rąk, na przykład za pomocą pedału.

Kontrola dostępu

Aby spełnić kryteria IFS, ważne jest sprawdzanie skuteczności higieny rąk. Dlatego Elpress zaleca, aby zawsze kontrolować dostęp do obszarów produkcyjnych. Oznacza to, że pracownicy produkcji mogą wejść do strefy produkcji tylko przez kołowrót, który jest otwierany dopiero wtedy, gdy śluza higieniczna została prawidłowo użyta. W ten sposób można zagwarantować przestrzeganie zasad higieny osobistej.

Lista kontrolna higieny osobistej

Lista kontrolna higieny osobistej

Czy chcesz dowiedzieć więcej o tym, jakie środki w zakresie higieny osobistej należy zastosować, aby uzyskać certyfikat potwierdzający przestrzeganie higieny? Pobierz nasz dokument techniczny „Lista kontrolna higieny osobistej”.

Więcej informacji

Maarten de Geus

Zadaj pytanie

Team image
Zadaj pytanie