Rozwijająca się organizacja zmienia kwestie związane z HACCP

Rozwijająca się organizacja zmienia kwestie związane z HACCP

 

W rozwijającej się firmie trzeba wprowadzić szereg usprawnień. Pracownik ds. zapewnienia jakości wie, że najwyższy czas przeanalizować plan higienizacji. Większa liczba pracowników, czasem inny budynek i możliwe rozszerzenie działalności wymagają krytycznego spojrzenia na istniejące zasady i wyposażenie do zachowania higieny (osobistej).

Rozpoczynanie u podstaw

Wszystko rozpoczyna się od wizji. W miarę wprowadzania zmian trzeba przede wszystkim zaobserwować, czy ta wizja jest zgodna ze zmianami w organizacji. Wizja HACCP również wymaga ponownej analizy. Gdy ta podstawa zostanie (ponownie) wdrożona, będzie się można przyjrzeć odpowiedniej polityce. Może być konieczne rozszerzenie lub zmodyfikowanie wytycznych. Wytyczne dotyczące higieny osobistej zostaną zaostrzone szczególnie w przypadku, gdy wzrośnie liczba zatrudnionych lub firma się przeniesie.

Rotacja, zmiany, czasy

Wytyczne działają tylko, gdy są odpowiednie do aktualnej sytuacji. Gdy sytuacja się zmienia, należy dokładnie rozważyć rotację personelu, przerwy, wymianę zmiany roboczej i inne okresy zwiększonego ruchu na wejściu i wyjściu.

Spersonalizowane porady na temat rozwiązań

Dobry menedżer zna cele firmy. Specjalista ds. higieny osobistej wie, czego potrzeba, aby te cele osiągnąć. Każda firma jest inna. Każdą sytuację trzeba traktować jako odrębną kwestię. Wraz z doświadczeniem wynikającym z poprzednich projektów i przykładaniem uwagi do efektywności i jakości, osobiste porady, jakich udziela specjalista, mogą odgrywać decydującą rolę.

Szkolenie z zakresu higieny osobistej

Zainstalowanie urządzeń i odpowiednie ich dostosowanie do otoczenia to podstawa. Zasady przestrzegania higieny osobistej działają jednak tylko, gdy pracownicy korzystają z wyposażenia w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób i w odpowiedniej kolejności. Upewnij się, że członkowie twojego personelu są przeszkoleni i znają swoje obowiązki.

Więcej informacji o HACCP i higienie osobistej?

Praktyczne wyposażenie pomagające spełnić wymagania HACCP

Czy chcesz się dowiedzieć więcej na temat praktycznych pomocy w zakresie higieny osobistej, które przyczyniają się do realizacji zasad HACCP? Pobierz poręczną białą księgę: „Higiena osobista w ramach HACCP”.

Więcej informacji

Maarten de Geus

Zadaj pytanie

Team image
Zadaj pytanie