Een groeiende organisatie verandert HACCP-vraagstukken

HACCP richtlijnen persoonlijke hygiëne

Als een bedrijf groeit zijn er verschillende aanpassingen nodig. De kwaliteitsmedewerker weet dat het tijd is om het hygiëneplan tegen het licht te houden. Meer medewerkers, wellicht een ander pand en mogelijk uitbreiding van werkzaamheden, vragen om een kritische blik op de bestaande regels en apparaten ten behoeve van de (persoonlijke) hygiëne.

Starten bij de basis

Alles begint met een visie. Als er veranderingen zijn, moet eerst bekeken worden of de visie aansluit bij de veranderende organisatie. Ook de visie rondom HACCP moet opnieuw worden bekeken. Als die basis (weer) op orde is komt het beleid. Uitbreiding of verandering van de richtlijnen kunnen nodig zijn. Zeker als het aantal werknemers groeit of het bedrijf verhuist, worden de richtlijnen rondom de persoonlijke hygiëne aangescherpt.

Routing, wisselingen en tijden

Richtlijnen werken enkel als ze passen bij de praktijksituatie. Met een veranderende situatie moet de routing van het personeel, de pauzes, wisseling van diensten en andere piekmomenten voor binnenkomst of vertrek goed onder de loep worden genomen.

Persoonlijk advies over toepassingen

Een kwaliteitsmanager weet wat het doel is, een expert in persoonlijke hygiëne weet wat nodig is om dat doel te bereiken. Ieder bedrijf is anders, iedere situatie wordt als een apart vraagstuk behandeld. Met de ervaringen van eerdere projecten en aandacht voor effectiviteit en kwaliteit, voegt het persoonlijke advies van een professional echt iets toe.

Trainen op persoonlijke hygiëne

Wanneer de apparaten staan en passen bij de praktijk, dan is het fundament gelegd. Persoonlijke hygiëne werkt echter alleen als medewerkers op de juiste momenten, op de juiste manier en in de juiste volgorde gebruik maken van de apparaten. Zorg dat uw personeel getraind wordt en weet wat hun verantwoordelijkheden zijn.

Meer informatie over HACCP en persoonlijke hygiëne?

Wilt u meer informatie over het praktische hulpmiddelen gericht op persoonlijke hygiëne die bijdragen aan HACCP? Download dan onze handige whitepaper: 'Persoonlijke hygiëne binnen HACCP'.

Persoonlijke hygiëne binnen de voedingsmiddelenindustrie

Meer informatie

Maarten de Geus

Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Team image
Inschrijven