Śluza higieniczna do higieny osobistej w ramach HACCP

Śluza higieniczna do higieny osobistej w ramach HACCP

Wdrożenie planu HACCP można zrealizować na różne sposoby. Elpress ma ponad 40 lat doświadczenia w dziedzinie rozwoju i instalacji rozwiązań bezpieczeństwa żywności. W monitorowaniu higieny osobistej ważną rolę odgrywa śluza higieniczna.

Co to jest HACCP?

HACCP to skrót od Hazard Analysis and Critical Control Points —  analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. Te wytyczne zostały opracowane przez NASA w latach 60. XX w. Ich celem było monitorowanie bezpieczeństwa żywności astronautów. W późniejszych latach te wytyczne wprowadzono, aby podnieść poziom standardów w całej branży spożywczej. W Europie, podobnie jak w USA, HACCP są obowiązkowe. Części HACCP mają zastosowanie do każdego sektora branży spożywczej. Każda firma ma obowiązek ustanowienia kodeksu przestrzegania higieny, zawierającego odpowiednie reguły, warunki i działania. Niemal zawsze najważniejsze są kwestie kontroli procesów i higieny środowiskowej, ale ważną rolę odgrywa też higiena osobista.

Co to jest HACCP?

Jak działa śluza higieniczna

Śluza higieniczna może być rozwiązaniem standardowym, można ją też dostosować do konkretnych potrzeb. Innymi słowy, możesz zastosować gotowe połączone konfiguracje stanowiące pełną jednostkę, możesz też skonsultować się z ekspertami i zdecydować, jaki model w danej firmie sprawdzi się najlepiej. W zależności od twojego planu HACCP i wymagań firmy jest przygotowywany projekt, który logicznie wdraża wszystkie istotne kroki.

Zanim personel wejdzie na teren zakładu, przechodzi przez śluzę higieniczną. W tym obszarze muszą być przeprowadzone niezbędne operacje mycia i dezynfekcji. Prawidłowo poinformowani i poinstruowani pracownicy będą wiedzieli, czego się od nich oczekuje. Zwykle wymagania są bardziej restrykcyjne, a klienci wybierają wersję z niewielką bramką obrotową. Czujnik w systemie wykrywa, czy w śluzie higienicznej wykonano określoną operację. Jeśli tak, bramka otwiera się automatycznie.

Podczas instalacji śluzy higienicznej dużą uwagę przykłada się do przepływu pracowników. A co z trasami przejścia? Czy kilka zespołów może jednocześnie przechodzić w jedną stronę i z powrotem? Jakie elementy są najważniejsze, aby zapewnić żądany poziom higieny? Elpress we współpracy z tobą analizuje możliwości i uwarunkowania, a następnie dostarcza najlepsze rozwiązanie.

Czy potrzebujesz więcej informacji na temat higieny osobistej i śluz higienicznych?

Praktyczne wyposażenie pomagające spełnić wymagania HACCP

Czy chcesz się dowiedzieć więcej na temat higieny osobistej w ramach HACCP, a szczególnie o śluzach higienicznych? Pobierz naszą przystępną białą księgę, w której wyjaśniamy rolę higieny osobistej w ramach HACCP oraz zastosowanie śluzy higienicznej do podniesienia jej poziomu.

Więcej informacji

Wout Spanjers

Zadaj pytanie

Team image
Zadaj pytanie