Wymagania IFS dotyczące wyposażenia do higieny osobistej

Wymagania IFS dotyczące wyposażenia do higieny osobistej

Międzynarodowy Standard Żywności (IFS) określa szeroki zakres kryteriów, które przedsiębiorstwo z sektora spożywczego musi spełnić, aby uzyskać certyfikat IFS. Dzięki temu certyfikatowi przedsiębiorstwo gwarantuje, że spełnia światowe standardy bezpieczeństwa żywności, które coraz częściej wchodzą w skład wymagań sieci supermarketów i innych detalistów.

Jednym z elementów tego standardu bezpieczeństwa żywności jest higiena osobista w przedsiębiorstwie. Aby spełnić wymagania standardu IFS Food w tym zakresie, przedsiębiorstwo musi udostępnić personelowi urządzenia sanitarne dostosowane do wielkości przedsiębiorstwa. Te urządzenia muszą być zaprojektowane i używane w taki sposób, aby ograniczyć do minimum zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Oczywiście te urządzenia muszą być również odpowiednio konserwowane i utrzymywane w czystości.

Kryteria IFS dotyczące higieny osobistej

 • Muszą być wdrożone zasady i przepisy dotyczące właściwego postępowania z mieniem osobistym. Na przykład, musi być dostępna wystarczająca liczba szafek dla pracowników.
 • Żywność przynoszona do pracy, żywność ze stołówki i żywność z automatów vendingowych może być przechowywana i(lub) spożywana wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
 • Muszą być dostępne odpowiednie szatnie dla pracowników (w tym pracowników zewnętrznych, takich jak pracownicy tymczasowi) i gości, którzy mają bezpośredni dostęp do stref produkcyjnych. W razie potrzeby odzież wierzchnia i ochronna odzież robocza muszą być przechowywane oddzielnie.
 • Przy wejściu do obszaru produkcji i przy urządzeniach sanitarnych należy zapewnić odpowiednie wyposażenie do higieny rąk, takie jak bieżąca woda zdatna do picia, mydło w płynie i urządzenia do suszenia rąk.
 • Przy wejściu do stref wysokiej ostrożności (na przykład w których są przetwarzane łatwo psujące się produkty żywnościowe) obowiązują dodatkowe wymagania w zakresie higieny rąk, takie jak:
  • krany bezdotykowe;
  • dezynfekcja rąk;
  • znaki i piktogramy, które informują o obowiązku zachowania higieny rąk;
  • pojemniki na odpady, otwierane za pomocą pedału.
 • W razie potrzeby muszą być dostępne urządzenia do czyszczenia i ewentualnej dezynfekcji butów, obuwia i odzieży ochronnej.

Kontrolowany dostęp

Elpress zaleca stosowanie kołowrotów w celu zagwarantowania higieny osobistej pracowników. Kołowroty, które umożliwiają dostęp do obszaru produkcji, znajdują się na końcu śluzy higienicznej i zostają otwarte tylko gdy pracownik ukończy cały proces higieniczny. W przypadku audytu prowadzone w celu uzyskania certyfikatu IFS, ten kontrolowany dostęp gwarantuje higienę osobistą.

Lista kontrolna higieny osobistej

Lista kontrolna higieny osobistej

Czy chcesz dowiedzieć więcej o tym, jakie środki w zakresie higieny osobistej należy zastosować, aby uzyskać certyfikat potwierdzający przestrzeganie higieny? Pobierz nasz dokument techniczny „Lista kontrolna higieny osobistej”.

Więcej informacji

Wout Spanjers