Wymagania IFS dotyczące wyposażenia do higieny osobistej

Wymagania IFS dotyczące wyposażenia do higieny osobistej

Międzynarodowy Standard Żywności (IFS) określa szeroki zakres kryteriów, które przedsiębiorstwo z sektora spożywczego musi spełnić, aby uzyskać certyfikat IFS. Dzięki temu certyfikatowi przedsiębiorstwo gwarantuje, że spełnia światowe standardy bezpieczeństwa żywności, które coraz częściej wchodzą w skład wymagań sieci supermarketów i innych detalistów.

Jednym z elementów tego standardu bezpieczeństwa żywności jest higiena osobista w przedsiębiorstwie. Aby spełnić wymagania standardu IFS Food w tym zakresie, przedsiębiorstwo musi udostępnić personelowi urządzenia sanitarne dostosowane do wielkości przedsiębiorstwa. Te urządzenia muszą być zaprojektowane i używane w taki sposób, aby ograniczyć do minimum zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Oczywiście te urządzenia muszą być również odpowiednio konserwowane i utrzymywane w czystości.

Kryteria IFS dotyczące higieny osobistej

 • Muszą być wdrożone zasady i przepisy dotyczące właściwego postępowania z mieniem osobistym. Na przykład, musi być dostępna wystarczająca liczba szafek dla pracowników.
 • Żywność przynoszona do pracy, żywność ze stołówki i żywność z automatów vendingowych może być przechowywana i(lub) spożywana wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
 • Muszą być dostępne odpowiednie szatnie dla pracowników (w tym pracowników zewnętrznych, takich jak pracownicy tymczasowi) i gości, którzy mają bezpośredni dostęp do stref produkcyjnych. W razie potrzeby odzież wierzchnia i ochronna odzież robocza muszą być przechowywane oddzielnie.
 • Przy wejściu do obszaru produkcji i przy urządzeniach sanitarnych należy zapewnić odpowiednie wyposażenie do higieny rąk, takie jak bieżąca woda zdatna do picia, mydło w płynie i urządzenia do suszenia rąk.
 • Przy wejściu do stref wysokiej ostrożności (na przykład w których są przetwarzane łatwo psujące się produkty żywnościowe) obowiązują dodatkowe wymagania w zakresie higieny rąk, takie jak:
  • krany bezdotykowe;
  • dezynfekcja rąk;
  • znaki i piktogramy, które informują o obowiązku zachowania higieny rąk;
  • pojemniki na odpady, otwierane za pomocą pedału.
 • W razie potrzeby muszą być dostępne urządzenia do czyszczenia i ewentualnej dezynfekcji butów, obuwia i odzieży ochronnej.

Kontrolowany dostęp

Elpress zaleca stosowanie kołowrotów w celu zagwarantowania higieny osobistej pracowników. Kołowroty, które umożliwiają dostęp do obszaru produkcji, znajdują się na końcu śluzy higienicznej i zostają otwarte tylko gdy pracownik ukończy cały proces higieniczny. W przypadku audytu prowadzone w celu uzyskania certyfikatu IFS, ten kontrolowany dostęp gwarantuje higienę osobistą.

Lista kontrolna higieny osobistej

Lista kontrolna higieny osobistej

Czy chcesz dowiedzieć więcej o tym, jakie środki w zakresie higieny osobistej należy zastosować, aby uzyskać certyfikat potwierdzający przestrzeganie higieny? Pobierz nasz dokument techniczny „Lista kontrolna higieny osobistej”.

Więcej informacji

Wout Spanjers

Zapisz się na nasz miesięczny newsletter

Team image
Zapisz się