horticultuur_kassenbouw_tomaat

PRODUKTY HIGIENICZNE DLA OGRODNICTWA SZKLARNIOWEGO

Dużą częścią holenderskiego przemysłu spożywczego jest ogrodnictwo szklarniowe. Znanym przykładem może być produkcja ogórków i pomidorów. Jednak w sektorze tym można znaleźć również hodowców artykułów nienadających się do spożycia, jak np. róż i innych roślin. W obu tych przypadkach higiena jest kluczowym czynnikiem. Ustawowo zagrożenia te są w miarę możliwości kontrolowane w postaci analiz HACCP, kodeksów higieny i/lub ogólnych certyfikatów jakości. Dla hodowców róż zagrożenie rozprzestrzenieniem się choroby jest przyczyną utrzymywania higieny na wysokim poziomie.

ZOBACZ NASZE PRODUKTY

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z HIGIENĄ OSOBISTĄ

W każdym sektorze przemysłu spożywczego higiena osobista jest ważnym elementem. Ogrodnictwo szklarniowe ma ponadto więcej do czynienia z zagrożeniami powodowanymi przez bakterie, wirusy i grzyby, które mogą wywoływać choroby u roślin. Choroba w szklarni ma poważne skutki handlowe, a co za tym idzie również finansowe. Zwalczanie infekcji w szklarni wiąże się bowiem z dużymi kosztami. W większości przypadków nie ma nawet możliwości, aby skutecznie zwalczyć daną chorobę. Oznacza to zakończenie uprawy, a to oczywiście najgorsze, co może przydarzyć się Państwu jako przedsiębiorcy.

Protokoły higieniczne i śluzy są jednak realnymi rozwiązaniami, które aktywnie przyczyniają się do higieny osobistej pracowników.

WIĘCEJ INFORMACJI

Plukon zeepdispenser closeup

SKAŻENIA W OGRODNICTWIE SZKLARNIOWYM

Higiena w ogrodnictwie szklarniowym jest już od lat ważnym tematem rozmów. Oprócz tego coraz silniejszy jest trend stosowania możliwie jak najmniejszej ilości środków ochrony roślin. Znaczenie higieny staje się przez to coraz większe. Protokoły i szkolenia mają przy tym kluczowe znaczenie. Pracownicy powinni mieć świadomość zagrożeń, a także niezwykle ważne jest to, by mieli oni do dyspozycji środki i metody pracy, które pozwalają na utrzymywanie higieny na odpowiednim poziomie.

Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu firma Elpress posiada niezbędne doświadczenie w sektorze ogrodnictwa szklarniowego. W przypadku każdego projektu, zarówno tych dużych, jak i małych, zwiększamy nasze doświadczenie i dzielimy się nim, aby odpowiadać na nowe pytania dotyczące higieny.

WIĘCEJ INFORMACJI

PRZYGOTOWANIE NA POTRZEBY SYSTEMÓW JAKOŚCI W OGRODNICTWIE SZKLARNIOWYM

Przygotowują się Państwo do uzyskania systemu jakości, jak np. Global Gap? Większość międzynarodowych systemów jakości stawia dodatkowe wymogi w dziedzinie jakości w porównaniu ze standardową analizą ryzyka HACCP. Chcą Państwo poznać więcej aktualności i informacji z mediów? Zobacz nasz kompletny przegląd.

Do przeglądu

GlobalGap