Czy możliwa jest zapobiegawcza kontrola bakterii Ralstonia?

Czy możliwa jest zapobiegawcza kontrola bakterii Ralstonia?

Holenderscy hodowcy róż dobrze znają tę nazwę: Ralstonia Solanacearum. Oporna bakteria, która może spowodować duże straty wśród róż, a nawet zniszczyć uprawę w całej szklarni. Jest to niebezpieczna bakteria, której hodowcy róż naprawdę się obawiają. Powstaje pytanie: czy bakterię Ralstonia można kontrolować prewencyjnie. W artykule na blogu dokładniej przyjrzymy się temu zagadnieniu.

Szkody wywołane na różach przez bakterię Ralstonia

Ralstonia to tzw. organizm kwarantannowy, którego występowania jeszcze nie stwierdzono we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Bakterię pierwszy raz wykryto w różach w 2015 r. Odmiana tej bakterii jest znana głównie z wywoływania śluzaka ziemniaka. Hodowcy róż mogą zapobiegać szkodom wywołanym przez bakterię Ralstonia, jeśli będą podążali za nowymi trendami i odkryciami.

Badania nad bakterią Ralstonia

Tak czy owak powstaje pytanie: czy bakterię Ralstonia można kontrolować prewencyjnie. W 2015 r. holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich rozpoczął długofalowe badanie. Jego celem było zmierzenie ryzyka rozprzestrzeniania się bakterii oraz śledzenie jej źródeł, aby ją wyeliminować. Badanie przeprowadzono w różnych fazach wśród wszystkich holenderskich hodowców róż. Spośród 138 odwiedzonych hodowców róż, infekcję wykryto u 13.

Aby lepiej zrozumieć bakterię, wiele instytucji przeprowadza badanie w ramach projektu PPS, który ma trwać do kwietnia 2020 r. Głównym celem jest stworzenie mapy występowania bakterii, aby móc w przyszłości lepiej działać prewencyjnie. Obecnie jednak badanie trwa w najlepsze.

Czy w ogóle są jakieś możliwe środki zapobiegawcze?

Obecnie jest prowadzone szeroko zakrojone badanie nad bakterią Ralstonia, jednakże wciąż jeszcze mało wiemy na temat ewentualnych środków zapobiegawczych. Kontrola zapobiegawcza bakterii będzie więc możliwa dopiero, gdy zdobędziemy wystarczającą wiedzę. Spodziewamy się mimo to, że w niedalekiej przyszłości zostaną poczynione odkrycia, które ułatwią wykrywanie, a ostatecznie zniszczenie bakterii Ralstonia.

Niezależnie od trwających badań nad bakterią Ralstonia, hodowcy róż mogą oczywiście podjąć środki zapobiegawcze. Procesy zachowania higieny w szklarni z różami grają przecież kluczową rolę w zapobieganiu ewentualnym zakażeniom. Im bardziej higienicznie postępuje się z różami, tym są bezpieczniejsze. Nic więc dziwnego, że w kompleksach szklarniowych coraz częściej stosuje się śluzy higieniczne. Dzięki nim pracownicy i goście mogą myć i dezynfekować ręce oraz czyścić podeszwy butów.

Zwiększenie poziomu higieny w branży ogrodnictwa

Higienizacyjne środki zapobiegawcze w postaci śluzy higienicznej minimalizują ryzyko rozprzestrzeniania się chorób i bakterii. Pracownicy i goście wchodzą do szklarni i z niej wychodzą, zachowując czystość rąk i butów. To zwiększa poziom higieny w szklarni i znacznie ogranicza ryzyko zakażeń.

Śluza higieniczna to dobry przykład konstrukcji gwarantującej bezpieczeństwo produktów w branży ogrodnictwa. Inne przykłady:

  • Dezynfekcja podeszew na wejściach/wyjściach do/ze szklarni
  • Systemy dezynfekcji rąk z monitorowaną kontrolą dostępu
  • Systemy mycia do gruntownego czyszczenia nośników z importowanymi towarami
  • Instalacje do czyszczenia i dezynfekcji podłóg

Potrzebujesz więcej informacji na temat usprawniania procesu higienizacji?

Zadbaj o spełnienie wymagań HACCP i ISO 22000

Trzymanie się wytycznych HACCP — niezależnie od tego, czy jest to obowiązkowe — zawsze przekłada się na bardziej higieniczny proces roboczy. Potrzebujesz więcej informacji na temat wytycznych HACCP i ich zastosowania w praktyce? Pobierz białą księgę „Organizowanie bezpiecznego procesu higienizacji żywności”, która zawiera wszystkie potrzebne informacje na ten i inne pokrewne tematy.

Więcej informacji

Milou Heetkamp
Team image
Skontaktuj się z naszymi specjalistami