Is het mogelijk om de Ralstonia bacterie preventief te bestrijden?

Ralstonia bacterie preventief bestrijden

Onder de Nederlandse rozentelers is hij inmiddels bekend: De Ralstonia Solanacearum. Een hardnekkige bacterie die veel schade toe kan brengen aan een roos en, erger nog, zelfs de hele rozenkas aan kan tasten. Een gevaarlijke bacterie dus die grote risico’s met zich meebrengt voor de rozentelers. De vraag is of de Ralstonia bacterie preventief te bestrijden is of niet? In dit blogartikel zoomen we daar verder op in.

Schade aan rozen door de Ralstonia bacterie

De Ralstonia is een zogeheten quarantaine-organisme dat nog niet in ieder land binnen de Europese Unie voorkomt. Het organisme werd in 2015 voor het eerst ontdekt in een rozensoort. Een variant van de bacterie is vooral bekend als veroorzaker van bruinrot in aardappels. Om te voorkomen dat je als rozenkweker schade oploopt als gevolg van de Ralstonia bacterie, is het zaak om goed op te hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Onderzoek naar de Ralstonia bacterie

De vraag is echter of de Ralstonia bacterie preventief te bestrijden is? In 2015 werd er door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een tijdrovend onderzoek gestart met als doel het risico van spreiding van de bacterie tegen de gaan en de oorsprong van de bacterie te achterhalen, zodat de bacterie geëlimineerd kon worden. Bij het onderzoek, dat in verschillende fasen werd uitgevoerd, zijn alle Nederlandse rozentelers betrokken geweest. Van de 138 bezochte rozentelers zijn er 13 waarbij een besmetting is gedetecteerd.

Om de bacterie beter te begrijpen zijn diverse partijen onder een PPS traject bezig met onderzoek  dat tot april 2020 zal lopen. Het voornaamste doel is het in kaart brengen van de bacterie om in de toekomst preventiever te kunnen handelen. Dit onderzoek is echter nog in volle gang.

Preventiemaatregelen mogelijk of niet?

Aangezien er momenteel nog uitgebreid onderzoek plaatsvindt naar de Ralstonia bacterie, is er nog relatief weinig kennis beschikbaar op het gebied van preventiemaatregelen. Preventief bestrijden van de bacterie kan dan ook pas zodra er voldoende kennis beschikbaar is. Dat neemt niet weg dat men verwacht dat er zich in de nabije toekomst ontwikkelingen voordoen waarmee de Ralstonia bacterie makkelijker opgespoord en uiteindelijk geëlimineerd kan worden.

Ondanks dat er nog volop onderzoek wordt gedaan naar de Ralstonia bacterie, is het voor rozentelers zeker mogelijk om preventieve maatregelen te nemen. De hygiëneprocessen binnen een rozenkas spelen immers een essentiële rol om eventuele besmetting in de toekomst te kunnen voorkomen. Des te hygiënischer dat de rozen worden behandeld, des te veiliger het product. Het is dan ook niet gek dat je in kassencomplexen steeds vaker hygiënesluizen ziet staan. Op die manier kunnen medewerkers en bezoekers de handen wassen en desinfecteren en de schoenzolen reinigen.

Verhogen van de hygiëne in de horti-sector

Door preventiemaatregelen op het gebied van hygiëne in de vorm van een hygiënesluis wordt het risico op ziekten en bacteriën zoveel mogelijk beperkt. Medewerkers en bezoekers lopen immers schoon de kas in en uit, waardoor de hygiëne binnen de kas naar een hoger niveau wordt getild en de kans op besmetting aanzienlijk afneemt.

Een hygiënesluis is een goed voorbeeld van een voorziening die ervoor zorgt dat de productveiligheid in de horti-sector wordt geborgd. Enkele aanvullende voorbeelden:

  • Zolendesinfectie bij in- en uitgangen van kassen
  • Handendesinfectiesystemen met bewaakte toegangscontrole
  • Wassystemen om geïmporteerde ladingdragers grondig te reinigen
  • Vloerreiniging- en desinfectievoorzieningen

Adviestool

New call-to-action

Wilt u weten welke indeling van de hygiënesluis past bij uw onderneming? Vul dan de Hygiëne Selector in. In vijf stappen maakt u snel en eenvoudig inzichtelijk waar uw hygiënesluis aan dient te voldoen. U krijgt vervolgens direct een vrijblijvend advies op maat over een hygiënesluis voor uw bedrijf.

Milou Heetkamp

Informatie aanvragen

Team image
Informatie aanvragen