Czym w branży spożywczej różni się HACCP od ISO 22000?

Czym w branży spożywczej różni się HACCP od ISO 22000?

HACCP to skrót od Hazard Analysis and Critical Control Points —  analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. Ten system zapobiega naruszaniu bezpieczeństwa żywności. ISO 22000 to międzynarodowa norma ISO, stworzona, aby gwarantować bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego w skali globalnej. W tym artykule na blogu wyjaśniamy, czym z punktu widzenia branży spożywczej różni się HACCP od ISO 22000.

HACCP i ISO 22000

Firmy, które działają w branży spożywczej, mają ustawowy obowiązek przestrzegania ustalonych przepisów w zakresie higieny zgodnie z wytycznymi HACCP. Takie firmy muszą systematycznie poszukiwać newralgicznych punktów, które mają wpływ na bezpieczeństwo żywności i napojów będących przedmiotem ich działalności. W planie HACCP muszą być opisane wszystkie możliwe ryzyka i powiązane środki zarządzania nimi.

ISO 22000 to norma bezpieczeństwa żywności wprowadzona w 2005 r., oparta na wytycznych HACCP zgodnie z Kodeksem Żywnościowym i zasadami zarządzania ISO 9001. Jest to przyjęta globalnie norma, która stanowi podstawę do przyznawania ważnego na całym świecie certyfikatu bezpieczeństwa żywności ISO, przeznaczona dla całego łańcucha rolno-żywnościowego. ISO 22000 stosuje się do firm produkcyjnych, sprzedawców detalicznych oraz dostawców działających m.in. w sektorze pakowania i detergentów.

Różnica między HACCP i ISO 22000

HACCP skupia się na bezpieczeństwie żywności, norma ISO jest szersza. ISO obejmuje również procesy i struktury biznesowe. Certyfikacja ISO jest niezależna. To oznacza, że organizacja może sama zdecydować, czy poddać się procesowi certyfikacji, czy nie. Oczekuje się, że w niedalekiej przyszłości wiele firm zmieni certyfikat HACCP na certyfikat oparty na ISO 22000. Norma ISO przyjmuje się szybciej w kraju i za granicą. Można ją też łączyć z innymi normami ISO, aby uzyskać optymalną wydajność działalności.

Podsumowując, można stwierdzić, że uzyskanie certyfikatu HACCP jest wymagane prawem, aby gwarantować klientom bezpieczeństwo żywności. Zgodność z przepisami jest monitorowana przez holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich (NVWA). Uzyskanie zgodności z ISO 22000 nie jest obowiązkowe. Jest to jednak uznawana na całym świecie norma, zgodność z którą potwierdza wysoki poziom i niezawodność firmy. ISO 22000 jest oparta na wytycznych HACCP.

Więcej informacji o HACCP i ISO 22000?

Zadbaj o spełnienie wymagań HACCP i ISO 22000

Potrzebujesz więcej informacji na temat HACCP, ISO 22000 i ich zastosowania w praktyce? Pobierz przydatną białą księgę „Organizowanie bezpiecznego procesu higienizacji żywności”, która zawiera wszystkie potrzebne informacje na ten i inne pokrewne tematy.

Więcej informacji

Wout Spanjers
Team image
Skontaktuj się z naszymi specjalistami