¿Cuáles son los pasos del APPCC?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli) to system bezpieczeństwa żywności przeznaczony dla wszystkich firm, które przygotowują i produkują żywność. Aby ustanowić sprawny, wysokiej jakości plan HACCP, możecie wykorzystać listę 12 etapów, w tym siedmiu zasad HACCP. Na blogu przedstawiamy listę działań prowadzących do opracowania planu HACCP.

Etap 1: Stwórzcie zespół ds. HACCP

Aby przestrzegać wszystkich ograniczeń HACCP, firma powinna stworzyć wewnętrzny zespół specjalistów ds. HACCP. Zespół powinien być wielobranżowy. W jego skład powinni wchodzić pracownicy działu produkcji, zapewnienia jakości, technicznego, zakupów i inżynieryjnego.

Etap 2: Opiszcie produkt

Produkt lub kategoria produktów powinny zostać opisane pod względem składników, opakowania, czynników newralgicznych dla bezpieczeństwa, okresu przydatności, atrybutów chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych itd.

Etap 3: Zidentyfikujcie użycie zgodne z przeznaczeniem

Etap 3 polega na zidentyfikowaniu konkretnego przeznaczenia produktu: w jaki sposób ma być przygotowywany, przyrządzany i spożywany? Opis musi też zawierać wytyczne w zakresie przechowywania i okresu przydatności.

Etap 4: Stwórzcie schemat technologiczny

Na schemacie technologicznym musi być opisane każde działanie operacyjne i wszystkie dane i produkty wejściowe.

Etap 5: Zweryfikujcie schemat technologiczny na miejscu w zakładzie

Schemat technologiczny musi być sprawdzony na miejscu, aby mieć pewność, że stanowi dokładny opis procesu technologicznego.

Etap 6: Przeprowadźcie analizę ryzyka

Etap 6 stanowi też pierwszą zasadę HACCP. W przypadku każdego działania operacyjnego, dla którego uwzględnia się zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności (chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne) i metody kontroli tych zagrożeń, przeprowadza się analizę ryzyka.

Etap 7: Zidentyfikujcie krytyczne punkty kontroli (Critical Control Points – CCP)

Druga zasada (siódmy etap) to identyfikacja CCP. CCP identyfikuje się na poszczególnych etapach przy użyciu systemu drzewa decyzyjnego w celu kontroli istotnych zagrożeń.

Etap 8: Określcie limity krytyczne (Critical Limits – CL)

W każdym krytycznym punkcie kontroli (CCP) należy ustalić odpowiednie limity krytyczne (CL). Jest to trzecia zasada (i ósmy etap). Jest to oparte na danych naukowych i wymaganiach zgodności z przepisami. Mówiąc w skrócie, jeśli nie zostanie osiągnięty któryś z CL, bezpieczeństwo żywności jest zagrożone.

Etap 9: Monitorujcie krytyczne punkty kontroli

Czwarta zasada (dziewiąty etap) to monitorowanie CCP. Do celów nadzorowania kryteriów limitów krytycznych w każdym CCP należy stworzyć system monitorowania. W systemie monitorowania określa się przede wszystkim punkty „Kiedy”, „Jak” i „Kto”.

Etap 10: Ustanówcie działania naprawcze

Ustanowienie działań naprawczych to dziesiąty etap i piąta zasada. Część planu muszą stanowić działania naprawcze, które trzeba podjąć, gdy nie uda się osiągnąć któregoś CL. Działanie naprawcze to szereg czynności podjętych w celu ograniczenia lub kontroli wpływu, jaki brak spełnienia CL ma na bezpieczeństwo żywności.

Etap 11: Weryfikacja

Aby okresowo kontrolować i zapewniać sprawność i efektywność planu HACCP, konieczne jest podejmowanie odpowiednich działań, prowadzenie testów oraz wykonywanie przeglądów. Jest to szósta zasada (i jedenasty etap). Działania weryfikacyjne to m.in. audyty, szczegółowe analizy laboratoryjne i oceny efektywności.

Etap 12: Utrzymywanie rejestrów

Wszystkie działania dotyczące zarządzania planem HACCP i jego działania muszą być rejestrowane w dokumentacji. Należy utrzymywać pełną historię wszystkich istotnych kryteriów. Takie rejestry podlegają kontroli przez władze regulacyjne i urzędy certyfikacji.

Więcej informacji

Poszukujecie dodatkowych informacji na temat HACCP? Dzięki naszej liście HACCP możecie szybko sprawdzić wszystkie wymagania tego programu.

Pobierz listę kontrolną HACCP

Wout Spanjers
Team image
Skontaktuj się z naszymi specjalistami