Pand Elpress

Certyfikacja BRC

Elpress jest czołowym producentem urządzeń do utrzymywania higieny w przemyśle. Skupiamy się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań, w których najważniejsze role odgrywają innowacyjność i jakość. Bogata gama możliwości, które oferujemy w dziedzinie higieny, umożliwia firmom ubieganie się o certyfikat BRC.

CO TO JEST CERTYFIKAT BRC?

BRC to skrót od British Retail Consortium. Jest to wiodący standard bezpieczeństwa i kontroli jakości żywności. Certyfikacja BRC jest uznawana na całym świecie. Firma, która uzyskała ten certyfikat, gwarantuje przestrzeganie najbardziej restrykcyjnych standardów bezpieczeństwa żywności.  W ramach certyfikatu ocenie są poddawane różne aspekty, takie jak integralność produktu, instalacje bezpieczeństwa żywności, procesy produkcyjne i identyfikowalność surowców. 

Aby uzyskać certyfikat BRC, producenci żywności muszą spełniać wymagania standardów obowiązujących w tej konkretnej branży i działalności. Certyfikat BRC uznają sprzedawcy detaliczni, dystrybutorzy i firmy produkujące żywność na całym świecie. 
Korzyści płynące z certyfikatu BRC:
  • Pewność dla klientów: przyznanie certyfikatu BRC potwierdza, że firma należycie dba o bezpieczeństwo i jakość żywności.

  • Usprawnione procesy biznesowe: firmy muszą poddać swoje procesy biznesowe gruntownej analizie, co może się przełożyć na ogólną poprawę sprawności działania przedsiębiorstwa.

  • Zarządzanie ryzykiem: dzięki spełnianiu standardów certyfikatu BRC organizacja może ograniczyć zagrożenia związane z żywnością.

  • Dostęp do rynków: certyfikat BRC uznają sprzedawcy detaliczni, dystrybutorzy i firmy produkujące żywność na całym świecie. Fakt posiadania certyfikatu BRC może ułatwić dostęp do nowych rynków, przy tym duże sieci detaliczne mogą stawiać otrzymanie go jako warunek współpracy.

WAŻNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności powinno być przez każdą organizację z branży żywności traktowane absolutnie priorytetowo. Bezpieczeństwo żywności jest sprawą najwyższej wagi, gdy chodzi o ochronę konsumentów przed potencjalnie szkodliwymi skutkami zanieczyszczonego jedzenia. Uzyskanie certyfikatu BRC przyczynia się do podniesienia reputacji firmy. 

Mówiąc w skrócie, uzyskanie certyfikatu BRC to dla firm z branży żywności zadanie numer jeden. Elpress może odegrać istotną rolę w dążeniu firmy do spełnienia wymagań BRC. Oferujemy bogatą gamę możliwości: od kompletnych śluz higienicznych i systemów mycia aż do instalacji mycia i płukania. 

Czy chcesz się dowiedzieć więcej o systemach zapewnienia jakości i produktach, które gwarantują zachowanie higieny osobistej w twojej organizacji? Zapoznaj się z naszymi białymi księgami.

Zobacz białe księgi

W JAKI SPOSÓB NASZE PRODUKTY PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO UZYSKANIA CERTYFIKACJI BRC 

Elpress oferuje urządzenia, które minimalizują ryzyko zanieczyszczenia produktów. Pomagamy wdrażać w środowisku produkcyjnym nasze wyroby przeznaczone do utrzymywania higieny. Dotyczy to wszystkich elementów, od higieny osobistej pracowników po sprzątanie i mycie obszarów produkcyjnych. Elpress jest jedynym producentem urządzeń do higieny osobistej, który otrzymał międzynarodową certyfikację HACCP. Ten certyfikat potwierdza, że nasze wyroby spełniają standardy wysokiej jakości.

Certyfikat BRC składa się z szeregu sekcji, które obejmują różne aspekty bezpieczeństwa i jakości żywności. Oto siedem sekcji certyfikatu BRC:

•    Zaangażowanie kadry kierowniczej:
Ta sekcja omawia zaangażowanie kadry kierowniczej wyższego szczebla w działania, które zmierzają do zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości żywności w ramach organizacji.

•    System zarządzania bezpieczeństwem żywności: Ta sekcja opisuje wdrożenie i udokumentowanie sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

•    Standardy środowiskowe: Ta sekcja objaśnia zarządzanie kluczowymi aspektami środowiskowymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo żywności. 

•    System bezpieczeństwa i jakości żywności: Ta sekcja opisuje systemy i procedury, które służą do zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości żywności.

•    Kontrola procesu produkcji: Ta sekcja dotyczy kontrolowania procesu produkcji i zarządzania nim, a także zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości żywności.

•    Zarządzanie produktem: Ta sekcja opisuje kontrole i inspekcje przeprowadzane w celu zachowania zgodności końcowego produktu z wymaganymi specyfikacjami i standardami. 

•    Kryteria związane z personelem: Ta sekcja omawia kwalifikacje, szkolenia i higienę personelu związanego z produkcją żywności. 

Elpress oferuje produkty i rozwiązania w branży utrzymywania higieny w przemyśle. Nasze rozwiązania higieniczne pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności.  Proces certyfikacji BRC obejmuje różne aspekty, takie jak integralność produktu, instalacje bezpieczeństwa żywności, procesy produkcyjne i identyfikowalność surowców. Dzięki implementacji produktów i rozwiązań do zachowania higieny, które spełniają standardy i wytyczne wysokiej jakości BRC, producenci jedzenia mogą zwiększać poziom zgodności ze standardami bezpieczeństwa żywności.