Pięć praktycznych zastosowań HACCP w higienie osobistej

Pięć praktycznych zastosowań HACCP w higienie osobistej

Działalność firm w znacznej mierze określają przepisy prawa. Rządy poszczególnych krajów i UE szczegółowo definiują przepisy zwłaszcza w odniesieniu do branży spożywczej. Nie jest to nic zaskakującego, jeśli weźmie się pod uwagę, jak bardzo ta branża jest istotna dla obywateli i gospodarki. Wizja branży, stanowiąca podstawę polityk przedsiębiorstw, uwzględnia zobowiązania prawne. Tworzenie polityk wymaga inteligentnych rozwiązań, które działają. Elpress udostępnia rozwiązania, które dają firmom do ręki narzędzia konieczne, aby zachować zgodność z wytycznymi HACCP, np. w sferze higieny osobistej.

Higiena osobista w ramach HACCP

Sprzęt, pasy przenośnikowe, systemy składowania i chłodzenia muszą, co oczywiste, być zawsze higienicznie czyste. Co jednak najważniejsze, tam, gdzie przygotowuje i wytwarza się żywność, pracują ludzie. Higiena osobista ma więc ogromne znaczenie dla wysokich standardów firmy. Monitorowanie higieny wykracza poza mycie rąk po obiedzie czy wizycie w toalecie. Wymaga konstruktywnych środków, które wymuszą na personelu zachowanie odpowiedniej czystości przed wejściem na teren zakładu. Elpress od 40 lat wie, jak dbać o higieniczne warunki. Pięć poniższych rozwiązań to praktyczne środki realizacji planu HACCP w zakresie higieny osobistej.

1. Śluzy higieniczne

Śluza higieniczna to konstrukcja, przez którą trzeba przejść, zanim wejdzie się na teren zakładu. W śluzie należy wykonać szereg czynności związanych z myciem i dezynfekcją rąk i butów, czasem również odzieży. Śluzy higieniczne mogą mieć konfigurację otwartą lub wymuszoną. W drugim wariancie przejście jest zablokowane bramkami. Drzwi otwierają się dopiero po wykonaniu określonej operacji, np. dezynfekcji rąk.

Śluzy higieniczne

2. Czyszczenie podeszew

Na obuwiu znajduje się widoczny i niewidoczny brud. Dlatego konieczne jest dokładne czyszczenie. Istnieją różne rozwiązania techniczne, które czyszczą podeszwy i krawędzie, podeszwy i cholewki lub same podeszwy. Do usuwania niewidocznych mikroorganizmów można też stosować środek dezynfekcyjny. Czyszczenie podeszew może być operacją samodzielną lub stanowić część śluzy higienicznej.

Czyszczenie podeszew

3. Mycie rąk

Produkty żywnościowe mają kontakt z rękami. Po obiedzie, odwiedzeniu toalety lub przerwie na papierosa należy umyć, wysuszyć i zdezynfekować ręce. Mycie rąk to podstawowa czynność, zarówno samodzielna, jak i jako część śluzy higienicznej.

Mycie rąk

4. Dozowniki detergentów

Dozowniki detergentów służą do dokładnego mycia rąk. Nie można wejść na teren zakładu, nie wykonując odpowiedniej czynności. Bramka obrotowa blokuje dostęp i otwiera się dopiero po wykonaniu operacji. Czujnik rejestruje działanie i wysyła sygnał do bramki obrotowej.

Dozowniki detergentów

5. Obszar mycia fartuchów

Ta jednostka służy do ręcznego mycia fartuchów. Fartuchy można rozwiesić i czyścić je za pomocą szczotki z doprowadzoną wodą i pistoletu natryskowego. Woda jest odprowadzana bezpośrednio do wbudowanej rynny ściekowej. Rynna ściekowa jest osłonięta kratką, na której można również postawić buty w celu ich ręcznego czyszczenia.

Obszar mycia fartuchów

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat higieny osobistej i związanych z nią możliwościach?

Praktyczne wyposażenie pomagające spełnić wymagania HACCP

Chcesz się dowiedzieć więcej o powyższych rozwiązaniach? Wszystkie informacje zebraliśmy razem w poręcznej białej księdze na temat higieny osobistej. Możesz ją bezpłatnie pobrać z naszej witryny.

Więcej informacji

Wout Spanjers