Voldoet uw tomatenkwekerij aan de hygiënevoorschriften?

Hygiënevoorschriften tomatenkwekerij

Als tomatenkweker werkt u dagelijks met voedingsmiddelen. Om de voedselveiligheid te bewaken en te zorgen dat er geen bacteriën, virussen of schimmels uw kassen binnenkomen, is het belangrijk veel aandacht te besteden aan een goede hygiëne.

Als producent van levensmiddelen is het verplicht een HACCP-plan op te stellen of te werken volgens een hygiënecode gebaseerd op HACCP. Ook in de Global GAP standaard zijn deze HACCP-richtlijnen opgenomen. Een HACCP-plan kunt u opstellen aan de hand van een risicoanalyse van uw bedrijf. Daarbij dient u de risico’s in kaart te brengen van onder andere de volgende aspecten:

 • Procesbeheersing
 • Inrichting van voorzieningen en apparatuur
 • Watervoorzieningen
 • Milieuhygiëne
 • Reiniging en desinfectie
 • Plaagdierenbestrijding
 • Persoonlijke hygiëne
 • Opleiding en training van personeel

Risico's

Heeft u de hygiëne binnen uw kwekerij niet op orde? Dan loopt u grote commerciële en financiële risico’s. Krijgt u door onvoldoende hygiëne namelijk te maken met een ziekte in uw kassen, dan is dat vaak funest voor uw teelt. Het levert u een enorme kostenpost op om de teelt te redden. Als redden überhaupt mogelijk blijkt te zijn. In veel gevallen is uw teelt bij de uitbraak van een ziekte namelijk als verloren te beschouwen. Dat betekent veel kosten voor het opruimen van de teelt én het missen van de inkomsten die de teelt had moeten opleveren. Dubbel zuur dus voor u als ondernemer.

Goede hygiëne

Het staat dus als een paal boven water dat goede hygiëne van het allergrootste belang is. Lichten we de persoonlijke hygiëne hier uit, dan zijn er diverse maatregelen die u kunt nemen om dit te waarborgen. We geven u hier drie van de belangrijkste aandachtspunten:

 • Handenreiniging: Was bij het betreden van de kassen altijd de handen met warm water en vloeibare zeep en desinfecteer eventueel met het juiste desinfectiemiddel. Nagels dienen kort en verzorgd te zijn en eventuele wondjes dienen te worden bedekt.
 • Zolenreiniging: Het reinigen van schoeisel met de juiste concentratie desinfectiemiddel is voldoende om de kas veilig te kunnen betreden. Uiteraard is het altijd verstandig van schoeisel te wisselen als u de kas betreedt, zodat er geen risico is van insleep van ziekten via buitenschoenen.
 • Werkkleding: Maak gebruik van aparte werkkleding in de kassen of draag in ieder geval een overjas over uw eigen kleding. Daarnaast dienen lange haren te worden samengebonden en wordt er bij voorkeur een haarnetje gedragen. Sieraden of loshangende voorwerpen zijn niet toegestaan.

Hygiëne scan


Hygiëne Selector

Wilt u ook voldoen aan de richtlijnen van de Global GAP en HACCP? Dan zet u met een hygiënesluis een belangrijke stap. Wilt u weten welke indeling van een hygiënesluis past bij uw onderneming? Vul dan de Hygiëne Selector in. In vijf stappen wordt snel en eenvoudig inzichtelijk gemaakt waar uw hygiënesluis aan dient te voldoen, direct gevolgd door een vrijblijvend advies op maat.

Vul de Hygiëne Selector in

Wout Spanjers
Team image
Neem contact op met onze experts