Czyszczenie obuwia zgodnie z wymaganiami BRC

Czyszczenie obuwia zgodnie z wymaganiami BRC

BRC Food to skrócona nazwa BRC Global Standard for Food Safety (Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności BRC), który został opracowany przez organizację British Retail Consortium (BRC).  Klienci, tacy jak sieci supermarketów i inni sprzedawcy detaliczni coraz częściej wymagają, aby dostawcy ich produktów posiadali ten certyfikat, potwierdzający przestrzeganie zasad higieny.

W ramach standardu BRC, są zdefiniowane różne wymagania w zakresie higieny osobistej, które dotyczą przedsiębiorstw spożywczych. Czyszczenie butów i półbutów jest jednym z kryteriów, które muszą być spełnione, aby uzyskać certyfikat BRC. 

Obuwie, które było używane poza strefą produkcji, a teraz ma być używane wewnątrz niej musi zostać wyczyszczone przed wejściem do strefy.  Ogólnie rzecz biorąc, wystarczające jest czyszczenie podeszew i ewentualnie cholewek za pomocą szczotek.

Czyszczenie butów i półbutów w celu ich używania w strefach wysokiej ostrożności

Przed wejściem do strefy wysokiej ostrożności pracownik ma obowiązek wymiany obuwia. Nie wolno w niej korzystać z butów lub półbutów, które były używane na zewnątrz. Buty lub półbuty używane na zewnątrz są umieszczane na półce na buty w szatni, a następnie pracownik przechodzi przez ławkę do strefy „czystej” i zakłada obuwie przeznaczone dla tej strefy. W praktyce często stosuje się takie rozwiązanie, że pracownicy przed wejściem do strefy wysokiej ostrożności dezynfekują swoje obuwie, przechodząc przez wannę dezynfekcyjną. Ta wanna stanowi zazwyczaj część śluzy higienicznej, w której w tym samym czasie są dezynfekowane ręce.

Kontrola dostępu

Elpress zaleca stosowanie kołowrotów w śluzach higienicznych, które umożliwiają dostęp do strefy produkcyjnej, niezależnie od tego czy jest to strefa niskiej, średniej czy wysokiej ostrożności. Te kołowroty otwierają się dopiero po zakończeniu przez pracownika całego procesu higienicznego, w tym czyszczenia obuwia. Takie środki ostrożności ograniczają do minimum ryzyko zanieczyszczenia produktów.

Lista kontrolna higieny osobistej

Lista kontrolna higieny osobistej

Czy chcesz dowiedzieć więcej o tym, jakie środki w zakresie higieny osobistej należy zastosować, aby uzyskać certyfikat potwierdzający przestrzeganie higieny? Pobierz nasz dokument techniczny „Lista kontrolna higieny osobistej”.

Więcej informacji

Wout Spanjers
Team image
Skontaktuj się z naszymi specjalistami