Aandachtspunten bij het logistieke proces van een krattenwasser

Krattenwasser

Vuile en schone kratten: bij de krattenwasmachine heeft u uiteraard met beiden te maken. Maar natuurlijk is het van het allergrootste belang dat de schone ladingdragers niet meer in aanraking komen met de vuile exemplaren. Een goede inrichting van het logistieke proces van de kratten is een absolute must.

De krattenwasser wordt binnen een bedrijf vaak geplaatst in een aparte ruimte. In veel gevallen komen de vuile kratten binnen op pallets. Dat vormt meteen al een aandachtspunt, want ook deze pallets dienen gereinigd te worden om weer te kunnen gebruiken voor het transporteren van de schone kratten. Bepaal dus om hoeveel pallets het gaat en of het eventueel interessant is ook een palletwasser aan te schaffen en in dezelfde ruimte te plaatsen.

Vuile en schone kratten gescheiden 

Om als bedrijf in de food branche aan de voedselcertificeringen te voldoen, dient u de schone kratten strikt te scheiden van de vuile kratten. Breng dus zorgvuldig in kaart hoe de routing van de kratten moet zijn om dit te kunnen bewerkstelligen. Zo mag het bijvoorbeeld absoluut niet gebeuren dat de gewassen kratten weer worden teruggezet op de ‘vuile’ plek. En ook is het belangrijk dat de persoon die de vuile kratten in de wasser plaatst, deze na het reinigen niet weer oppakt. Bij voorkeur werkt u dus met twee medewerkers bij de krattenwasser. Uiteraard is het van het grootste belang dat uw medewerkers zich bewust zijn van de noodzaak van een goede hygiëne. De voedselveiligheid van uw eindproduct staat of valt immers met hoe uw medewerkers omgaan met de hygiëneprotocollen.

Twee aparte ruimtes voor de krattenwasser

In de praktijk hebben veel bedrijven twee aparte ruimtes beschikbaar om een strikte scheiding te kunnen maken tussen de vuile en de schone zone. U begrijpt dat dit de ideale situatie is om de hygiëne te kunnen garanderen. Het uiteinde van de krattenwasser – waar de schone kratten uit de machine komen – staat in een dergelijke situatie geplaatst tegen een doorgang naar een tweede ruimte. Aparte medewerkers voor de vuile en schone zone heeft de absolute voorkeur.

Bij nieuwbouw is het mogelijk in de bouwplannen eenvoudig twee aparte ruimtes voor de wasserij in te passen. Wilt u een duidelijke vuile en schone zone in een bestaand bedrijfspand creëren, dan kunt u een nieuwe doorgang creëren tussen twee ruimtes of juist een grotere ruimte met een tussenwand in tweeën delen.

Lees hier meer waar de locatie van een krattenwasser aan moet voldoen. 

Krattenaanvoer: handmatig of automatisch

Voor het logistieke proces van aan- en afvoer van kratten dient u te overwegen of automatische aan- en eventueel ook afvoer middels een transportband een rendabele investering is. In de praktijk worden de kleinere modellen krattenwassers weinig gecombineerd met een transportband. Maar bij grotere krattenwassers met een hoge capaciteit kan dit zeker een interessante optie zijn. Een transportband vraagt immers minder mankracht en daarmee bespaart u op de arbeidskosten.

Checklist voor het aanschaffen van een krattenwasser

Wilt u snel en eenvoudig inzichtelijk maken waar u aan moet denken als u een krattenwasser wilt aanschaffen? Vul dan de checklist ‘Aandachtspunten bij aanschaf van een krattenwasser’ in.

krattenwasser checklist

Download hier

Wout Spanjers

Krattenwasser checklist: zet een volgende stap in het vinden van de perfecte krattenwasser.

CTA - Checklist HACCP - NL
Download hier