De HACCP Certificering stopt. Wat zijn de alternatieven?

HACCP certificering

Na ruim 20 jaar is de knoop doorgehakt: de welbekende HACCP-certificering wordt uitgefaseerd. Dat is besloten door Stichting Certificatie Veiligheid (SCV), de eigenaar van certificatieschema HACCP versie 5.1. Reden voor de uitfasering is dat de afgifte van de HACCP-certificeringen jaarlijks sterk daalt. Deze trend is al diverse jaren onveranderd waardoor in overleg met het CCvD besloten is om de certificering af te schaffen. Vanaf 1 januari 2021 stopt de HACCP-certificering definitief. In dit blogartikel zoomen we verder in op de uitfasering en de alternatieven voor de HACCP certificatie.

Wanneer stopt de HACCP certificering definitief?

Dit duurt nog relatief lang doordat het besluit is genomen het certificatieschema uit te laten faseren. Zo is er voldoende ruimte voor organisaties welke bij de certificering zijn aangesloten om zorgvuldig over te stappen. Uiteraard word er door het SCV beloofd dat de kwaliteit en het imago van het schema optimaal word bewaakt. Zo zal deze gecontinueerd blijven op het huidige niveau tot het officiële eind op 1 januari 2021.

Hieronder de belangrijkste fasen en kenmerken van de uitfasering overzichtelijk op een rij:

  • De uitfaseringsperiode van het HACCP-certificatieschema is gestart op 1 januari 2018.
  • HACCP-certificaten die na 1 januari 2018 zijn en worden uitgegeven, zullen verlopen op 1 januari 2021. Bedrijven die nu HACCP-gecertificeerd zijn dienen voor dit moment over te stappen op een andere norm.
  • Vanaf 1 januari 2020 worden er geen nieuwe HACCP-certificaten meer verstrekt.
  • Op 1 januari 2018 is de uitfaseringsperiode gestart.
  • HACCP-certificaten die vanaf 1 januari 2018 worden uitgegeven, zullen aflopen op 1 januari 2021.
  • Certificaten die op 1 januari 2021 nog niet zijn verlopen, beëindigd, geschorst of ingetrokken zullen hun geldigheid verliezen. Vanaf dat moment is de HACCP-certificering immers officieel verleden tijd.

De alternatieven voor de HACCP-certificering

Niet enkel de constatering dat er steeds minder HACCP-certificaten zijn uitgegeven in de afgelopen jaren vormen de aanleiding tot het afschaffen ervan. Ook het feit dat er een ruim aanbod aan alternatieven op de markt is vormt een belangrijke aanleiding. Door de jaren heen zijn er veel onafhankelijke voedselveiligheidssystemen opgezet. Dit zijn in feite directe concurrenten van de HACCP-certificering. Bovendien zijn deze systemen vaak uitgebreider dan het HACCP-systeem, doordat er meer rekening wordt gehouden met bedrijfsprocessen. De alternatieven voor HACCP zijn daarnaast meestal ontstaan uit de vraag van de afnemer. Daardoor voldoet een dergelijke certificering al snel aan de standaard voor retailers.

Welke alternatieven zijn er dan op de markt beschikbaar? Hieronder een greep uit de mogelijkheden:

Kortom, er zijn voldoende alternatieven op de markt. Dat neemt echter niet weg dat het volgen van de officiële HACCP-richtlijnen ook de komende jaren nog steeds een verplichting binnen de voedingsmiddelenindustrie zal blijven. Dat heeft ook een bijkomend voordeel. Binnen de alternatieve certificeringen voor HACCP blijven de HACCP-richtlijnen de basis vormen voor voedselveiligheid.

Meer weten over de mogelijkheden?

Bent u in het bezit van een HACCP-certificering en wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn rondom het overstappen naar alternatieven? Download dan de handige whitepaper: ‘Het inrichten van een voedselveilig hygiëneproces’. Hierin vindt u allerlei informatie over de belangrijkste certificeringen die als alternatief voor HACCP ingezet kunnen worden.

 

Persoonlijke hygiëne binnen de voedingsmiddelenindustrie

Meer informatie

 

Wout Spanjers
Team image
Neem contact op met onze experts