Het voordeel van een breektank bij een drukverhogingsinstallatie

Breektank drukverhogingsinstallatie

Elpress biedt drukverhogingsinstallaties voor uw industriële reinigingssysteem in principe altijd aan in combinatie met een breektank. Dit voorkomt dat water met toevoegingen vanuit het bedrijfsproces terug kan stromen in het waterleidingnet.

Waarom een breektank in combinatie met een drukverhogingsinstallatie?

Een zogenaamd ‘waterslot’, bijvoorbeeld in de vorm van een breektank, wordt steeds vaker verplicht gesteld. Maar ook in situaties waar het niet verplicht is, adviseert Elpress toch een breektank te installeren. De belangrijkste redenen:

  • Terugstromen van water met toevoegingen (lees: chemie) naar het waterleidingnet wordt voorkomen.
  • U voldoet nu en in de toekomst aan de regelgeving.
  • Constante aanvoer van water
  • De investering is beperkt. Dit weegt niet op tegen de risico’s die u loopt als u geen breektank hebt.

Waar en hoe installeer je een RVS breektank?

Een breektank wordt geïnstalleerd tussen de watermeter en de drukverhogingsinstallatie van het reinigingssysteem. De tank fungeert als een soort buffer tussen het waterleidingnet en het leidingennetwerk van het reinigingssysteem en heeft een automatisch vulsysteem.

Hoe de installatie en plaatsing van een RVS breektank verloopt, is afhankelijk van uw specifieke situatie en wensen.

Wel kunnen we u een aantal tips mee geven:

  • Zorg voor een stabiele ondergrond. 
  • Kies een plek waar je gemakkelijk bij kan voor onderhoud.
  • Voer test uit om te checken of uw RVS tank correct is aangesloten. Controleer bijvoorbeeld op lekkages en drukniveaus. 

Bovenstaande tips zijn slechts globale richtlijnen. We adviseren u dan ook om contact op te nemen met een professional zoals Elpress

Hoe werkt een breektank?

Niveausensoren meten de waterstand in de tank. Als er genoeg water in zit, wordt de toevoer vanuit het waterleidingnetwerk afgesloten. Als het waterniveau te hoog komt, wordt het overtollige water via een overloop afgevoerd. Dit voorkomt dat het water uit de breektank terug kan stromen in het openbare drinkwaternet. De breektank is uitgevoerd in RVS en zorgt voor een optimale hygiëne.

Drukverhogingsinstallatie - Breektank_schematisch

Hoe groot moet de breektank zijn?

De grootte van de breektank is afhankelijk van de capaciteit van de drukverhogingsinstallatie. Uiteraard is het van belang dat er vanuit de tank altijd voldoende toevoer is van water richting de pomp. Elpress adviseert u op basis van de capaciteit van uw industriële reinigingssysteem altijd een passende breektank. Bijkomend voordeel van een breektank: doordat de tank een wateropslag vormt tussen het waterleidingnetwerk en de pomp, is er sprake van een constante watertoevoer. Dit garandeert een stabiele waterafname. 

Drukverhogingsinstallatie breektank

Binnen 3 stappen een advies over de setup van uw reinigingssysteem

New call-to-action

Wilt u weten welk reinigingssysteem past bij uw bedrijf? Download dan vrijblijvend het Reinigingssysteem keuzeschema, doorloop de 3 stappen in het schema en zie direct welke mogelijke setup passend is voor uw situatie.  

Wout Spanjers

Keuzeschema download: krijg advies over uw reinigingssysteem setup

Download Keuzeschema
Download hier