Hygiënemaatregelen in de kas: voedselproductie versus sierteelt

Hygiënemaatregelen horticultuur

In de kassenbouw wordt gewerkt met levende gewassen. Gewassen die vatbaar zijn voor bacteriën, virussen en schimmels. Natuurlijk wilt u ziektes hoe dan ook buiten de deur van uw kassen houden, of u nu voedsel produceert of actief bent in de sierteelt. Hygiëne verdient bij beide takken van sport dan ook de nodige aandacht.

Ondanks dat zowel bij de voedselproductie als bij de sierteelt de hygiëne een belangrijk aandachtspunt vormt, is er wel een belangrijk verschil tussen beide branches. Bij de productie van voedingsmiddelen bent u namelijk verplicht tot het hebben van een hygiënecertificaat. Bij sierteelt ligt dat anders. Certificering is hier niet verplicht, tenzij een afnemer dit specifiek zou eisen. 

Voedselproductie

In de glastuinbouw worden diverse voedingsmiddelen geteeld zoals tomaten, komkommers en paprika’s. Om de voedselveiligheid en daarmee de volksgezondheid te waarborgen, zijn ondernemers in deze branche verplicht hun productie op het gebied van hygiëne te certificeren. Denk hierbij aan het Global GAP certificaat of een HACCP- of ISO-certificering. Binnen deze hygiënestandaarden vallen protocollen op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne, reiniging en desinfectie van bedrijfsruimtes, plaagdierenbestrijding en opleiding en training van personeel. Onder andere handenreiniging en -desinfectie en zolenreiniging behoren tot de reguliere maatregelen die op het gebied van hygiëne dienen te worden genomen.

Sierteelt

Bij sierteelt is voedselveiligheid vanzelfsprekend geen onderwerp van gesprek. Logischerwijs zou dus kunnen worden gesteld dat hygiëne hier een beduidend minder belangrijke rol speelt. Toch doen ondernemers in de sierteelt er goed aan de voordelen van een goede hygiëne voor zichzelf op een rijtje te zetten en een risicoanalyse te maken van hun bedrijf. Want bijvoorbeeld veelvoorkomende rozenziektes als meeldauw en rozenroest moeten koste wat kost buiten beeld blijven. Uit een risicoanalyse blijkt welke hygiënemaatregelen nodig zijn. De investering in deze maatregelen weegt niet op tegen de financiële schade die u als sierteeltkweker oploopt wanneer uw teelt door een ziekte wordt verwoest.

Hygiëne scan


Hygiëne Selector

Wilt u ook voldoen aan de richtlijnen van de Global GAP en HACCP? Dan zet u met een hygiënesluis een belangrijke stap. Wilt u weten welke indeling van een hygiënesluis past bij uw onderneming? Vul dan de Hygiëne Selector in. In vijf stappen wordt snel en eenvoudig inzichtelijk gemaakt waar uw hygiënesluis aan dient te voldoen, direct gevolgd door een vrijblijvend advies op maat.

Vul de Hygiëne Selector in

Maarten de Geus

Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Team image
Inschrijven