In de praktijk: kiezen voor een reinigingssysteem dat past bij een voedingsmiddelenbedrijf

Reinigingssysteem voedingsmiddelenbedrijf

Het aanschaffen van een reinigingssysteem – oftewel OPC-systeem (Open Plant Cleaning) – is voor ondernemers geen dagelijkse kost. Niet vreemd dus dat u op dit gebied wellicht weinig kennis paraat heeft. Toch hebben de meeste ondernemers wel ideeën als ze op het punt staan een dergelijk systeem aan te schaffen. Toch is ook een goed advies onmisbaar. Want u wilt natuurlijk het beste reinigingssysteem voor uw bedrijf, passend binnen uw budget.

Onderstaande praktijkcase laat u zien hoe bepalend een goed en professioneel advies kan zijn bij de aanschaf van een reinigingssysteem.

Ideeën voor een OPC-systeem (Open Plant Cleaning)

Ondernemer X heeft het besluit genomen een reinigingssysteem aan te schaffen. Hij bedacht dat hij met een hogedrukpomp met 40 bar werkdruk zijn productiehal zou kunnen gaan reinigen. Dit is een decentraal systeem waarbij de chemie (het reinigingsmiddel) zich in aparte jerrycans op de werkvloer bevindt en er geen gebruik wordt gemaakt van een centrale opslag voor de chemie en een centraal leidingennetwerk. Hij legde zijn idee voor aan de specialist. Deze stelde hem onder andere de volgende vragen en kwam vervolgens met passende adviezen:

 • Hoe is de bevuiling van de productieruimte?

  Antwoord: ‘Dat valt eigenlijk best mee. We reinigen dagelijks uitgebreid, dus er is geen sprake van ingedroogde of vastzittende restproducten.’

  Advies: een werkdruk van 40 bar is niet nodig voor deze mate van bevuiling. 20 bar is ruim voldoende.

 • Heeft u een bestaande productieruimte of is er sprake van nieuwbouw?

  Antwoord: ‘We zijn nieuwbouw aan het inrichten.’

  Advies: Bij nieuwbouw heeft een centraal systeem de voorkeur boven decentraal reinigen. In nieuwbouw kan namelijk relatief eenvoudig een leidingennetwerk worden gelegd en een centrale ruimte worden gecreëerd.

De belangrijkste voordelen van centraal reinigen in vergelijking met decentraal reinigen:

 • Hogere veiligheid: geen geconcentreerde chemicaliën op de werkvloer.
 • Efficiënter chemieverbruik: de concentratie reinigingsmiddel in de leidingen is constanter en exact afgestemd op de benodigde hoeveelheid. Er wordt dus nooit te veel gebruikt.
 • Veiliger werken: er hoeft niet met jerrycans te worden gesjouwd en er worden geen chemieresten weggegooid.
 • U betaalt minder milieubelasting: jerrycans decentraal op de werkvloer betekent meer chemisch afval en dus hogere afvalkosten.

Beste keuze voor een Open Plant Cleaning (OPC)

Met bovenstaande argumenten liet de specialist de ondernemer zien dat de keuze voor een centraal reinigingssysteem verstandiger is dan de keuze voor een decentraal systeem. Het is in zijn specifieke situatie niet alleen veiliger en efficiënter, maar ook nog eens een betere investering omdat het systeem eenvoudig in de nieuwbouw bleek te integreren en er op die manier een ideale OPC kon worden gerealiseerd.

Uw ideeën laten toetsen

Wilt u een reinigingssysteem aanschaffen? Leg uw ideeën dan altijd voor aan een van onze specialisten, zodat u gegarandeerd de juiste keuze kunt maken. Download voor meer informatie over de aandachtspunten die belangrijk zijn bij de aankoop van een reinigingssysteem ook de whitepaper ‘De juiste keuze voor een reinigingssysteem of krattenwasser’.

Downloaden whitepaper

Meer informatie

Maarten de Geus

Informatie aanvragen

Team image
Informatie aanvragen