Tomatenziektes: voorkomen is beter dan bestrijden

Tomatenziektes voorkomen

Als tomatenteler wilt u natuurlijk nooit te maken krijgen met ziektes of plagen in uw kas. Want hebt u eenmaal een bacterie, schimmel of virus in de kas, dan kunt u uw teelt in nagenoeg alle gevallen als verloren beschouwen. Bestrijden met de toegestane bestrijdingsmiddelen blijkt namelijk lang niet altijd effectief. Het staat dus als een paal boven water: tomatenziektes voorkomen is beter dan bestrijden.

Om te voorkomen dat u een bacterie, schimmel of virus in de kas krijgt, is goede hygiëne en een goed hygiëneprotocol van het allergrootste belang. Daarbij geldt de uitdrukking: ‘De ketting is net zo sterk als de zwakste schakel’. Oftewel: is één aspect op hygiënegebied niet goed op orde, dan krijgen tomatenziektes een kans en wordt de teelt hoogstwaarschijnlijk waardeloos. Dit heeft natuurlijk een enorme economische impact op uw bedrijfsvoering.

Aandachtspunten hygiëne

Om een goede hygiëne in de kas te kunnen waarborgen, dient een strikt hygiëneprotocol te worden gevolgd waarbij alle onderdelen – alle schakels van de ketting – even belangrijk zijn. Een goede persoonlijke hygiëne van de mensen die de kas betreden is logischerwijs de meest voor de hand liggende maatregel die u kunt treffen. Met een hygiënesluis bij de ingang van de kas kunt u dit waarborgen.
Maar alleen daarmee bent u er nog niet. Want waarborgt u een goede persoonlijke hygiëne, maar ‘vergeet’ u ook aandacht te besteden aan de hygiëne van bijvoorbeeld de fusten en pallets waar uw tomaten in en op worden getransporteerd, dan is dat een zwakke schakel van uw hygiënebeleid.
Daarnaast is het ook van belang dat de kas alleen via de hygiënesluis betreden kan worden. Waarborg dus dat medewerkers en bezoekers alleen via die ingang naar binnen kunnen en zorg ervoor dat andere deuren – zoals nooduitgangen – niet vanaf de buitenzijde zijn te openen.

Procescondities

Uiteraard is het belangrijk dat de hygiënemaatregelen die u treft ook daadwerkelijk effectief zijn. Zo moeten bijvoorbeeld de procescondities van een krattenwasser of palletwasser goed zijn. Oftewel: wat is de meest effectieve wastijd, met welke temperaturen moet worden gewassen en welke chemie werkt het beste? Elpress heeft de kennis en ervaring in huis om dit te bepalen per bedrijfsspecifieke situatie.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Als onderdeel van een goede hygiëne én een goede persoonlijke bescherming van de medewerkers is het advies ook altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Denk daarbij met name aan het structureel werken met handschoenen aan. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: de hygiëne wordt verder verbeterd en de handen van uw medewerkers worden beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Persoonlijke hygiëne protocol voor de glastuinbouw

Toolkit hygiëne

Download onze handige toolkit met een overzichtelijk hygiëneprotocol en tips voor een goede handhygiëne. Een goede hygiëne verkleint namelijk de kans op een bacterie, schimmel of virus in de kas.

Download de hygiëne toolkit

Wout Spanjers

Informatie aanvragen

Team image
Informatie aanvragen