Verlaag antibioticagebruik met optimale hygiëne in de veehouderij

Verlaag antibioticagebruik met optimale hygiëne in de veehouderij

Tot 2007 was het gebruik van antibiotica aan de orde van de dag bij het merendeel van de agrarische bedrijven. Doordat er sinds die tijd steeds strengere regels gelden voor antibioticagebruik in de veehouderijsector is het gebruik ervan in de veehouderij echter flink afgenomen.

De sterkste daling heeft plaatsgevonden in de periode 2009 tot 2012. Daarna is deze daling afgevlakt, maar er worden nog steeds stappen gezet om het antibioticagebruik nog verder terug te dringen. In 2020 bedraagt de daling van het gebruik ten opzichte van het door de overheid aangewezen referentiejaar 2009 maar liefst 69,6 procent.

Blijvende maatregelen

Dat betekent echter niet dat de sector dankzij deze goede resultaten achterover kan leunen. Een laag antibioticagebruik kan alleen worden volgehouden als agrarische ondernemers structureel maatregelen blijven nemen. Bovendien dient het antibioticagebruik de komende jaren nog verder te worden teruggedrongen. Dit kan door onder andere nog meer oog te hebben voor:

  • goede voeding
  • betere hygiëne
  • goed geventileerde stallen
  • het vermijden van stress voor de dieren.

Persoonlijke hygiëne

Steeds meer agrarische ondernemers zien het belang van een goede persoonlijke hygiëne in. Immers: de mens is een belangrijke bron van ziekteinsleep op het bedrijf. Dat betekent dus dat feitelijk iedere erfbetreder een risico vormt voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Dit risico kan drastisch worden verlaagd door protocollen voor persoonlijke hygiëne op het bedrijf te hanteren. Voor iedere erfbetreder: voor uzelf, voor uw medewerkers én voor stalbezoekers.

Stal betreden via een hygiënesluis

Het creëren van een goede hygiënesluis met een duidelijk protocol zorgt voor een effectieve persoonlijke hygiëne. Een douchefaciliteit – en dan het liefst een doorloopdouche – heeft de voorkeur, maar ook met het gebruik van een eenvoudige wasbak of wasgoot met warm water, zeep- en chemiedispensers en de mogelijkheid tot het reinigen en desinfecteren van laarzen kan aan het gewenste hygiëneniveau worden voldaan. Daarnaast is een goed ingerichte omkleedruimte met een strikte scheiding tussen de ‘vuile’ en de ‘schone’ ruimte onmisbaar om de kans op insleep van ziektes zoveel mogelijk te beperken.

Elpress Hygiëne toolkit

MEER INFORMATIE

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor een advies op maat, passend binnen uw budget of download onze toolkit.

Vrijblijvend advies aanvragen

 

Wout Spanjers

Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Team image
Inschrijven