Waar moet u aan denken bij de aanschaf van een krattenwasser?

Krattenwasser

U wilt graag een krattenwasser aanschaffen. Een goed voornemen, want deze machine draagt in belangrijke mate bij aan het hygiënische proces binnen uw onderneming en daarmee de borging van de voedselveiligheid van uw eindproducten. Maar waar moet u precies aan denken bij de aanschaf van een krattenwasser? Elpress zet het voor u op een rijtje.

Om de juiste krattenwasser te kunnen selecteren, dient u minimaal de volgende aandachtspunten in kaart te brengen:

  • De soort en mate van vervuiling van de kratten.
  • Het aantal kratten dat gewassen dient te worden.
  • Het type krat dat u wilt wassen.
  • De beschikbaarheid en bereikbaarheid van een ruimte waarin de wasser kan worden geplaatst.
  • Het logistieke proces rond de krattenwasser.

Vervuiling van de kratten heeft invloed op het wasproces van de krattenwasser

De soort en mate van vervuiling van uw kratten heeft invloed op het wasproces. U dient na te gaan met welke soort vervuiling u te maken heeft: eiwitten, bloedresten, vetten, sticker- en lijmresten of wellicht een combinatie hiervan? Heeft u te maken een lichte mate van vervuiling of juist een hoge? En is de vervuiling ‘vers’ of ingedroogd?

Capaciteit van de krattenwasser

De juiste capaciteit van uw krattenwasser wordt bepaald door het aantal kratten dat u wilt wassen. Daarbij kijkt u niet alleen naar het totaal aantal kratten per dag, maar ook naar eventuele piekmomenten en de beschikbaarheid van medewerkers die de wasser bedienen. Moeten er binnen een korte tijd veel kratten worden gewassen? Of heeft u bijvoorbeeld maar enkele uren per dag arbeidskracht beschikbaar voor het bedienen van de wasser? Dan hebt u een krattenwasser met een hogere capaciteit nodig.

Type krat(ten) in de krattenwasser

Breng voordat u een krattenwasser aanschaft goed in beeld met welk type krat u in uw bedrijf werkt. Werkt u met één type krat of met meerdere verschillende soorten kratten? Wat zijn de afmetingen en hebben ze wel of geen inkepingen? Het werken met één soort krat zorgt vanzelfsprekend voor de meeste efficiëntie. Hebt u meerdere krattypen, dan adviseren wij de kratten gesorteerd te wassen. Dit is echter niet in alle situaties mogelijk.

Ruimte voor de krattenwasser

Vanzelfsprekend moet u een geschikte ruimte hebben die voldoende groot is en goed bereikbaar is zodat de wasser zonder problemen kan worden geplaatst. De ruimte moet beschikken over een stevige vloer, een krachtstroomvoorziening, een goede watertoevoer en afwatering en een voorziening om het waswater te verwarmen. Ook is het belangrijk een goed reinigingssysteem beschikbaar te hebben om de wasser te kunnen schoonmaken. Vergeet ten slot niet de beluchting of mogelijkheid tot afzuiging van de ruimte. Bij wassen komt er meestal damp vrij.

Logistiek proces rondom de krattenwasser

Het is belangrijk dat u de gewassen kratten gescheiden houdt van de vuile kratten. Daarom dient u goed na te denken over het logistieke proces van de aanvoer van de vuile kratten en de afvoer van de schone kratten. Het werken met twee aparte ruimtes – de zogenaamde vuile en schone zone – verdient de voorkeur.

Check alle aandachtspunten voor het aanschaffen van een krattenwasser

Bovenstaande aandachtspunten zijn stuk voor stuk variabelen die van invloed zijn op de keuze voor een bepaalde uitvoering van de krattenwasser. Uiteraard geven wij u graag een passend advies.

Wilt u nu meteen snel en eenvoudig inzichtelijk maken waar u aan moet denken als u een krattenwasser wilt aanschaffen? Vul dan de checklist  ‘Aandachtspunten bij aanschaf van een krattenwasser’ in.

krattenwasser checklist

 

Milou Heetkamp

Krattenwasser checklist: zet een volgende stap in het vinden van de perfecte krattenwasser.

CTA - Checklist HACCP - NL
Download hier