Wat zijn de drie belangrijkste verspreiders van ziektes in de glastuinbouw?

verspreiders van ziektes in de glastuinbouw

Bacteriën, schimmels en virussen staan er om bekend: ze kunnen zich vaak makkelijk en razendsnel verspreiden. Voor de glastuinbouw is het daarom vaak ook desastreus voor de teelt als zich in de kas een ziekte openbaart. Maar wat zijn eigenlijk de drie belangrijkste verspreiders van bacteriën, schimmels en virussen in glastuinbouw?

Als ondernemer in de glastuinbouw weet u het vast: bacteriën, schimmels en virussen moet u koste wat kost buiten de deur van uw kassen zien te houden. Want zijn ze eenmaal binnen, dan verspreiden ze zich razendsnel. Met een enorme negatieve economische impact op uw glastuinbouwbedrijf tot gevolg.

De drie belangrijkste verspreiders van ziektes in de glastuinbouw zijn:

  • De mens
  • Materialen
  • Water

Verspreiding via medewerkers en bezoekers

Medewerkers en bezoekers van uw kas kunnen een belangrijke verspreider zijn van bacteriën, schimmels en virussen. Via de handen, kleding en schoenen kunnen deze eenvoudig worden binnengebracht. Medewerkers gaan van plant naar plant, waardoor verspreiding van een ziekte snel gaat. Het is dus van belang dat mensen die de kas betreden vrij zijn van bacteriën, schimmels en virussen. Door het plaatsen van een hygiënesluis en ervoor te zorgen dat alleen via die weg de kas kan worden betreden, wordt het besmettingsgevaar via de mens geminimaliseerd. Naast het wassen en desinfecteren van de handen en schoenzolen heeft het de absolute voorkeur dat men zich volledig omkleedt voordat de kas wordt binnengegaan. Ook het dragen van handschoenen tijdens de werkzaamheden is aan te raden.

Besmetting via gereedschap en transportmiddelen

Virussen kunnen vaak overleven op droge materialen en zijn daardoor mechanisch overdraagbaar. Denk aan besmetting via gereedschap zoals messen en scharen en besmetting via verpakkings- en transportmiddelen zoals fusten en pallets. Om te garanderen dat gereedschappen, fusten en pallets virusvrij zijn, dienen deze ontsmet te zijn voordat ze de kas in gaan. Dit kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van kratten-, pallets- en gereedschapswassers.

Wat vaak vergeten wordt: ook heftrucks die de kas inrijden kunnen virussen verspreiden. Deze dienen – in ieder geval de wielen –ook gereinigd en ontsmet te worden, liefst door middel van een desinfectiebad. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het bad periodiek moet worden ververst. Concreet betekent dit dat het bad telkens na een vastgesteld aantal transportbewegingen moet worden bijgevuld met nieuw desinfectiemiddel.

Water als besmettingsbron

Om gewassen te telen wordt gebruik gemaakt van een substraatcultuur. Water – vaak regenwater – speelt hierbij een belangrijke rol. Het is vanzelfsprekend van het grootste belang dat dit water schoon is. Daarom dient zeer regelmatig de waterkwaliteit te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van bacteriën, schimmels en virussen. Drainagewater dat wordt gerecirculeerd voor hergebruik dient ontsmet te worden voordat het opnieuw door de substraatcultuur gaat. Dit kan middels Uv-straling, ozon of door verhitting.

Ook het water dat wordt gebruikt voor het reinigen van de kassen, voor de kratten- en palletwasser en voor de hygiënesluis dient regelmatig te worden gecheckt.

Persoonlijke hygiëne protocol voor de glastuinbouw

Toolkit hygiëne

De beste gewasbescherming is een goede hygiëne. Elpress biedt u graag handvatten om de hygiëne binnen uw bedrijf goed op orde te krijgen en te houden. Download daarom nu onze handige toolkit met een overzichtelijk hygiëneprotocol en tips voor een goede handhygiëne.

Download de hygiëne toolkit

Maarten de Geus
Team image
Neem contact op met onze experts