Een hygiënisch reinigingsproces in drie stappen

hygiënisch reinigingsproces

Afhankelijk van het gewenste resultaat bestaat een reinigingsproces in de voedingsmiddelenindustrie uit twee of drie stappen: spoelen, schuimreiniging en eventueel desinfecteren. Hoe zo’n proces er in de praktijk uit ziet, zetten we in deze blog graag even voor u op een rijtje.

Bij bedrijven waar wordt gewerkt met voedingsmiddelen dient natuurlijk veel aandacht te zijn voor hygiëne. Naast de persoonlijke hygiëne van de medewerkers – denk aan bijvoorbeeld het passeren van een hygiënesluis bij het betreden van een productieruimte, het wisselen van kleding en het dragen van handschoenen en haarnetjes – dienen ook de apparatuur en (productie)ruimte(s) schoon te zijn. Dit betekent dat er na elke productiedag of zelfs na elke productiebatch een hygiënisch reinigingsproces van de apparatuur en ruimte(s) dient plaats te vinden. Dit proces bestaat uit onderstaande drie stappen, waarbij de derde stap – desinfecteren – optioneel is.

Reinigingsproces stap 1: Spoelen

Na het productieproces zijn de ruimtes en apparatuur vanzelfsprekend niet schoon meer. Er blijven altijd in meer of mindere mate resten van voedingsmiddelen achter. Om de hygiëne te waarborgen, moeten de productieruimtes daarom grondig worden gereinigd. Dit begint met het spoelen van apparatuur, wanden en vloeren. Hiervoor is water op druk nodig dat via een drukverhogingsinstallatie en een leidingennetwerk naar de gewenste plek wordt getransporteerd. Middels deze spoelbeurt wordt het grove vuil verwijderd.

Reinigingsproces stap 2: Schuimreinigen

Direct na de spoelbeurt dienen de apparatuur, vloeren en wanden middels schuimreiniging – vaak ook kortweg ‘schuimen’ genoemd – grondig te worden gereinigd. Hiervoor wordt bij een centraal systeem een schuiminstallatie met een automatische doseringsvoorziening gebruikt. Bij een decentraal systeem wordt bij de afnamestations zelf de chemie bij het water gedoseerd. Het schuim wordt gecreëerd met luchtdruk. Op alle oppervlaktes in de productieruimte dient een schuimlaag te worden aangebracht. Hoe langer de inweektijd van het schuim, hoe beter. Na het inweken wordt de schuimlaag weer afgespoeld.

Reinigingsproces stap

3: Desinfecteren

Optioneel kan na de schuimreiniging en het afspoelen van het schuim nog een derde stap aan het hygiënische proces worden toegevoegd: een nabehandeling met desinfectiemiddel. Dit middel heeft een antibacteriële werking en wordt verneveld over de apparatuur en eventueel wanden en vloeren. Dit desinfecteringsproces zorgt ervoor dat micro-organismen worden verwijderd. Afhankelijk van het gebruikte desinfectiemiddel volgt na deze stap al dan niet nog een spoelbeurt met alleen water.

Meer informatie

Een optimaal reinigingsproces voor uw bedrijf

Wilt u meer weten over industriële reiniging? Download dan de whitepaper Een optimaal reinigingsproces voor ieder bedrijf.

Meer informatie

Maarten de Geus