Slachthuizen houden zich steeds beter aan hygiëne regelgeving

Hygiëne in slachthuizen

Slachthuizen houden zich beter aan regels en voorschriften dan twee jaar terug. Die conclusie wordt getrokken op basis van inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Vooral op het gebied van hygiëne zijn de prestaties verbeterd. De toezichthouder ziet vooruitgang sinds de controles meer worden gericht op slachterijen die slecht presteren. Bedrijven die het langere tijd goed doen, krijgen minder bezoek van de inspecteurs.

Op de vleessector is de afgelopen jaren veel kritiek geweest. Zo constateerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2014 dat de voedselveiligheid in het geding was. "De overheid is er ten onrechte van uit gegaan dat het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid zou nemen", stelde de raad destijds. Slachthuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daar waar dit niet gebeurt neemt de NVWA corrigerende maatregelen of maakt rapporten van bevindingen op met als doel het bedrijf alsnog te laten voldoen.

De NVWA ziet nog een aantal aandachtspunten. Zo dienen de roodvleesslachthuizen, om het hygiënisch werken verder te verbeteren, meer aandacht te besteden aan het voorkomen van verontreiniging van karkassen tijdens het slachtproces en aan het regelmatiger reinigen en ontsmetten van gereedschappen en messen. De NVWA gaat met de slachterijen in gesprek over hun individuele aandachtspunten.

Bron: nu.nl
Wout Spanjers
Team image
Neem contact op met onze experts