Protocol voor persoonlijke hygiëne onmisbaar in de varkenshouderij

Hygiëne varkenshouderij

Het staat als een paal boven water dat een goede persoonlijke hygiëne van het grootste belang is in de varkenshouderij. Het draagt bij aan het verkleinen van de risico’s op insleep van ziektes. Daarom is een duidelijk hygiëneprotocol onmisbaar voor iedere varkenshouderij.

Om de persoonlijke hygiëne op varkensbedrijven te waarborgen, kunnen er verschillende hygiënemaatregelen worden genomen. Douchen is wettelijk niet verplicht, maar wel een gewenste situatie. Wat wél voor iedere varkenshouder verplicht is: een geschikte omkleedruimte voor erfbetreders.

Ontsmettingsbak of -mat gebruiken

Om de kans op ziekteinsleep te verkleinen moeten erfbezoekers hun auto aan de openbare weg laten staan of op de aangegeven parkeerplaats zetten. Ze dienen plastic overlaarzen over de eigen schoenen aan te doen of eigen laarzen aan te trekken. Voordat ze het erf betreden en/of bij het betreden van de omkleedruimte dient het bezoek de ontsmettingsbak of -mat te gebruiken voor een eerste ontsmetting.

Douchen indien mogelijk

Op bedrijven waar gedoucht kan worden, dient bij voorkeur zowel bij het betreden als bij het verlaten van de stal te worden gedoucht – het zogenaamde in- en uitdouchen. Vooral handen en haren moeten bij het douchen grondig worden gewassen. Sieraden, horloges en liefst ook de mobiele telefoon blijven buiten de stalruimte. De bezoeker trekt na het douchen schone bedrijfskleding en bedrijfslaarzen aan. Het bedrijfsschoeisel dient te worden ontsmet in de laarzenborstel of ontsmettingsbak, waarna de stalruimte kan worden betreden.

Handen wassen en ontsmetten

Op bedrijven waar geen douche aanwezig is, dient de bezoeker in de omkleedruimte bedrijfseigen schoenen of laarzen en liefst ook bedrijfskleding aan te trekken. Ook dient een schone bedrijfsoverall of eventueel een wegwerp-overall te worden aangetrokken. De handen moeten grondig worden gewassen en indien mogelijk ook worden gedesinfecteerd. De laarzen worden voor het betreden van de stalruimte ontsmet in de laarzenborstel of ontsmettingsbak. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van handschoenen, een stofmasker en haarnetje. Iedere genomen maatregel zorgt voor een verdere verkleining van het risico op ziekteinsleep.

Strikte scheiding tussen ‘schoon’ en ‘vuil’

Een strikte scheiding tussen de ‘schone’ en ‘vuile’ ruimte is van groot belang om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen. Kleding en schoeisel dat buiten het bedrijf wordt gedragen mag in geen geval in contact komen met de schone bedrijfskleding. Ook na het stalbezoek moeten de bedrijfskleding en bedrijfslaarzen apart worden gehouden om te voorkomen dat eventuele aanwezige ziektekiemen het bedrijf kunnen verlaten. Bij het verlaten van de stalruimte moeten daarom de laarzen weer worden ontsmet en dienen gedragen kleding en laarzen op de aangegeven plek te worden achtergelaten. Er wordt bij voorkeur wederom gedoucht of de handen worden weer gewassen en ontsmet. Ook wordt bij het verlaten van de omkleedruimte en/of het erf weer gebruik gemaakt van de ontsmettingsbak of -mat voor het ontsmetten van de buitenschoenen of -laarzen.

Meer informatie

Wilt u weten wat voor uw varkenshouderij de mogelijkheden zijn op het gebied van omkleedfaciliteiten en het reinigen en desinfecteren van handen en laarzen? Download dan nu de speciale brochure.

New call-to-action

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor een advies op maat, passend binnen uw budget.

Vrijblijvend advies aanvragen

Wout Spanjers

Informatie aanvragen

Team image
Informatie aanvragen