Wat is de invloed van een krattenwasser op ISO 22000 certificering?

Wat is de invloed van een krattenwasser op ISO 22000 certificering?

Hygiënisch werken is essentieel voor uw bedrijf. Zodat u veilige producten kunt leveren. Uiteraard volgt u hiervoor de HACCP-richtlijnen. Steeds meer kwaliteitsmanagers in de voedingsmiddelenindustrie zetten een nieuwe stap: ze richten zich ook op het ISO 22000 certificaat. Wat houdt dit certificaat precies in? Wat zijn de voordelen? En wat is de invloed van een krattenwasser op deze certificering? U leest het in dit blog.

Wat houdt het ISO 22000 certificaat in?

Met een ISO 22000 certificaat toont u aan dat uw bedrijf voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid. De ISO-certificering is internationaal erkend en onafhankelijk. Het is gebaseerd op HACCP-richtlijnen en de kwaliteitsmanagementprincipes van ISO 9001. Als bedrijf kunt u zelf bepalen of u het ISO 22000 wilt behalen, het is niet verplicht. Maar wel heel interessant, zeker als uw bedrijf internationaal actief is, of naar andere landen gaat uitbreiden.

Wat is het verschil tussen de HACCP-richtlijnen en het ISO 22000 certificaat?

De HACCP-richtlijnen zijn puur gericht op voedselveiligheid. Het ISO 22000 certificaat gaat een stap verder: het kijkt ook naar de bedrijfsprocessen en de bedrijfsstructuren; hoe een bedrijf hygiëne en kwaliteit waarborgt en toetst.

Wat zijn de eisen voor ISO 22000 certificering?

 Voor een ISO 22000 certificaat moet uw organisatie onder andere (de precieze eisen staan in de NEN-norm):

  • Een contextanalyse uitgevoerd hebben;

  • Een managementsysteem voor voedselveiligheid opgezet hebben waarin de verschillende procedures geborgd zijn;

  • Een basisvoorwaardenprogramma (pre-requisite program) opgesteld hebben aan de hand van stroomschema’s en een gevarenanalyse;

  • Een managementteam hebben dat betrokken is bij de ISO 22000 norm;

  • Een voedselveiligheidsteamleider hebben die deel uitmaakt van het managementteam en het voedselveiligheidsteam.

Schone kratten onderdeel van voedselveiligheid

Voedselkratten moeten schoon (vrij van vuil, bacteriën, stickers en lijmresten) en heel zijn. Daarvoor zijn er speciale reinigingsmachines: krattenwassers. Deze reinigen de kratten grondig en signaleren de kapotte kratten en halen deze eruit (automatisch of na signalering door medewerkers). Deze systemen hebben op zichzelf al veel toegevoegde waarde voor het voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid. 

De krattenwasser van Elpress met visuele inspectie 

Automatische visuele inspectie van alle zijden van de kratten doet daar een handige schep bovenop. Camera’s en software begeleiden het inspectieproces. Foto’s van specifieke plekken in de kratten functioneren als signalering en als input voor de optimalisatie. Hierdoor is de controle op de hygiëne intensiever (meer en beter zicht met minder menskracht), wordt het wasproces automatisch aangepast op basis van de resultaten en zijn de reinigings rapportages te delen met klanten. Én met auditors. Een win-win-win-win.

Invloed van de krattenwasser en visuele inspectie op de ISO 22000 certificering

De data, foto’s en rapportages geven een duidelijk inzicht in de hygiëne en kwaliteit van de kratten die door de krattenwasser gaan. Zoals de onderdelen van kratten waar het vuil zich vaak ophoopt, het percentage kapotte kratten en het percentage in één keer schone kratten. Hiermee maakt u de input, output en handelingen op het gebied van voedselveiligheid door uw bedrijf inzichtelijk. En ondersteunt u uw bedrijf in de weergave en optimalisatie van de bedrijfsprocessen en de borging en toetsing van de hygiëne-eisen. Allemaal directe informatie die zeer relevant is voor de ISO 22000 certificering.

Meer weten over de inrichting van een voedselveilig hygiëne proces?

Met efficiënte kostenbesparende en data-genererende krattenwasapparatuur en bedrijfsprocessen die voldoen aan de ISO 22000 kwaliteitseisen zet u een grote stap in de optimalisatie van de voedselveiligheid binnen uw bedrijf. Wilt u meer weten over de inrichting van een voedselveilig hygiëneproces en het voldoen aan de HACCP- en ISO-22000 richtlijnen? Download dan de whitepaper “Het inrichten van een voedselveilig hygiëneproces”.haccp-iso-wp-tip-download

Maarten de Geus
Team image
Neem contact op met onze experts